Stortinget vedtok natt til fredag, mot stemmene til Høyre og Frp, den nye avgiften. Den vil kunne gi norske kystkommuner 400 millioner kroner i økte inntekter årlig, ifølge forslagsstiller SV.

Men Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen ber mandag i et skriftlig spørsmål partifelle og fiskeriminister Per Sandberg legge fram oppdaterte tall på hvor mange arbeidsplasser bearbeiding av norsk laks direkte og indirekte skaper i Europa. I 2013 viste en rapport nemlig at det dreide seg om 100.000 jobber.

– Dette er 100.000 arbeidsplasser vi heller burde hatt her hjemme, sier Steffensen til NTB.

Han frykter den nye avgiften i ytterste konsekvens kan føre til flere arbeidsplasser i Polen fremfor i Norge.

– Avgiften skal betales per kilo ubearbeidet fisk man eksporterer. Kommunene vil altså få penger rett i kassen av at bearbeidelsen skjer i utlandet fremfor i en lokal bedrift i egen kommune, konstaterer Frp-representanten.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener avgiften er en viktig seier for norske kystkommuner.

– Oppdrettsselskapene betaler i dag ingenting for bruk av fellesskapets havområder. Med dette vedtaket må de betale for seg, sa han til NTB da innstillingen var klar.

Konkret ber Stortinget nå regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift per kilo eksportert, ubearbeidet fisk, det vil si laks, regnbueørret og ørret. Målet er at avgiften skal innføres senest 1. juli neste år.