Fiskeridirektoratet har gjennomført en inspeksjon av Mowi sin lokalitet på Tennøya ved Frøya i Trøndelag, etter at de tirsdag mottok melding om rømming av fisk fra anlegget.

Direktoratet har oppdaget i alt 16 hull på fire merder. Det største hullet er om lag 70 ganger 20 centimeter, og oppgis å være på 22 meters dyp.

Selskapet har satt ut gjenfangstgarn og har foreløpig gjenfanget 19 fisk. Fisken i anlegget har en snittvekt på ca 1 kg, heter det i meldingen fra direktoratet.

Fiskeridirektoratet region Midt følger nå opp saken og vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes.