Patogen har nettopp lansert et nytt analyseverktøy for oppdrettsnæringen, Patogen Life.

Blant annet kan oppdretterne som en del av dette systemet få beregnet virkningen av lusebehandlingen, utviklingen i lakselusens mostandsdyktighet mot tiltakene for å bli kvitt den og hvordan lusetilstanden i eget anlegg er sammen med tilstanden i andre anlegg i nærheten.

Analyseverktøyet innholder også en modell for å beregne utviklignen av virussykdommen PD. Systemet er bygget for å kunne suppleres med modeller for flere beregninger etterhvert.

Tar en dag

Når en oppdretter har lagt inn lusedata fra et anlegg tar det en hel dag for datasystemet å gjøre analysen, og beregne hvordan lusetilstanden i anlegget vil utvikle seg, sier Vidar Aspehaug i Patogen.

Hva om selskapet måttet gjøre dette analysarbeidet manuelt?

– Det hadde ikke vært mulig å å gjøre det, sier Aspehaug.

Manuelt ville jobben vært mye mer tidkrevende og i beste fall også gitt et mye mindre presist resultat.

Sparer på tidligere tiltak

For oppdrettsnæringen er poenget med analyseverktøyene å kunne forutse hva som skjer, blant annet når det gjelder luse- og sykdomsutvikling, og dermed kunne sette inn tiltak tidlig for å kunne hindre kostbare problemer senere.

Tidligere anslag og anslag som ble presentert på Patogens årlige fiskehelseseminar i Ålesund i dag og i går viser at lakselus og ulike virussykdommer koster oppdrettsnæringen åtte-ni milliarder kroner årlig, i form av tapte inntekter og direkte utgifter.

Fire års utvikling

Forskingsinstituttet Norsk Regnesentral har samarbeidet med Patogen for å utvikle modellen for beregning av lakselusutviklingen.

To personer i Norsk Regnesentral har arbeidet sammen med Patogen siden i fjor sommer.

Utvklingen av prognosemodellen, som hele modellen bygger på , startet allerede for fire år siden, sier sjefsforsker Magne Aldrin i Norsk Regnesentral.

Inn i modellen legges en rekke faktorer, som vær, temperatur, strømforhold, lusetellinger, plassering av anlegg, kunnskap om lusens livssyklus. Mesteparten av dataene samles inn automatisk.