EUs konkurransemyndigheter gjennomførte tirsdag inspeksjoner hos Grieg Seafood Shetland for å undersøke om måten selskapet har drevet er konkurransehemmende.

Det skriver Grieg Seafood selv i en børsmelding tirsdag.

– Grieg Seafood har som mål å være åpen, transparent og imøtekommende og vil bidra med all nødvendig informasjon til EU i sin etterforsking, skriver selskapet i meldingen.

Ifølge Fiskeribladet skal konkurransemyndighetene også ha gjennomført inspeksjoner ved videreforedlingsanlegget til Mowi i Rosyth i Storbritannia.

– Påstander om prissamarbeid kan jeg ikke si så mye om, det går vi komme tilbake til senere, men vi har ingenting å skjule. Jeg kan bekrefte at inspektører fra Europakommisjonen besøkte våre anlegg i Rosyth i dag, men vi har ingenting å skjule, så vi hjelper dem med det de trenger, sier kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland til avisen.

Grieg Seafood skriver i en e-post til Sysla at de er kjent med at EU undersøker om det finnes praksis som påvirker konkurransen i laksenæringen negativt, og bekreftet at det er gjennomført inspeksjon hos Grieg Seafood Shetland.

– Laksemarkedet er preget av sterk konkurranse, og vi er ikke kjent med noe form for praksis som undergraver konkurransen. Vi samarbeider med The European Commission DG Competitions undersøkelser, skriver kommunikasjonssjef Kristina Furnes i e-posten.

Tirsdag kveld sendt også Salmar ut børsmelding om at det var gjennomført inspeksjon hos Scottish Sea Farms, hvor Salmar og Lerøy eier 50 prosent hver.

Salmar skriver at de er i kontruktiv dialog med EU-kommisjonen rundt dette.

Onsdag skriver Lerøy Seafood Group i en melding at formålet med inspeksjonene, ifølge konkurransemyndighetene, er å undersøke påstander om konkurransebegrensende samarbeid i laksemarkedet.

Selskaper skriver at de vil bistå myndighetene med å legge til rette for en effektiv gjennomføring av undersøkelsen.