Det nye designet fra NSK Ship design er basert på erfaringene fra søsterskipet MS Høydal. Det nye skipet skal også brukes som frakteskip for laksefôr og kjøres på flytende naturgass.

Sammenliknet med tradisjonelle dieselmotorer, skal det nye skipet redusere utslippene av NOx med over 90 prosent og CO2 med ca 25 prosent.

– Vi merker det er en økende interesse for LNG-drift i oppdrettsnæringen. Vi jobber også med et prosjekt knyttet til en gassdrevet brønnbåt til et annet norsk rederi, sier salgssjef Thomas Myhre i NSK Ship Design til Maritime.no.

Gigantmerd

Skipsdesignerne i Harstad mener bruken av gassdrevne lasteskip er et viktig bidrag for å få ned utslippene av klimagasser.

Designselskapet er i gang med Havfarm-prosjektet for Nordlaks, og opplever en sterk vekst i havbrukssegmentet.

– Vi har en ordrereserve på 15-20 millioner kroner for 2016 og en del prosjekter som er i signeringsfasen.

Utvider

Selskapet har utvidet avdelingene både i Harstad og Arkhangelsk, Russland.

– Det kommer mange prosjekter, stort sett innen havbruk og fangst av krill, på løpende bånd nå. Vi rigger oss for å jobbe med flere prosjekter fremover, og ansetter fortløpende, sier Myhre.

2015 ble i følge Myher et rekordår i omsetning og overskudd i selskapet. I dag signerte selskapet også en ny ansettelseskontrakt.

– Med en til med på laget er vi tolv ansatte i Harstad, og fire nye ble ansatt i løpet av 2015. Vi utvider også i Russland, og etablerer et samarbeid i Kroatia på ingeniørkompetanse.

Bygges i Tyrkia

Det nye skipet som designes skal eies og opereres av NSK Shipping. Fra før av eier rederiet fartøyene MS Høydal og MS Nyksund som begge inngår i BioMars flåte.

– Større fartøy med moderne skrog og fremdriftsmaskineri senker fraktkostnadene og reduserer det miljømessige fotavtrykket, noe som har vært viktig i prosjekteringen av nybygget, sier Tore Gunnar Wikdal i BioMar i en pressemelding.

Fartøyet har en lastekapasitet på 2700 tonn fôr og er utstyrt med en 50 tonns kran. I tillegg skal det utstyres med et dynamisk posisjoneringssystem fra Rolls Royce, som lar skipet losse ved oppdrettsanleggene uten å fortøye.

Skipet skal bygges på det tyrkiske verftet Tersan Shipyard, og det 81 meter lange nybygget skal etter planen ferdigstilles i 2017.