– Den skal operere i Nordsjøen. Det er usikkert hvor langt til havs vi skal, men den skal i alle fall stå så langt ute på sokkelen som plattformene gjør, sier driftsdirektør i bergenske Erko Seafood, Endre Haugland.

Fredag slapp selskapet nyheten om at de i samarbeid med Global Maritime har utviklet det som skal bli en oppdrettsplattform under navnet North Sea Fishfarm. Formålet er nå å flytte virksomhet bort fra kysten, og langt til havs for å åpne store produksjonsarealer.

Global Maritime står også bak SalMars havmerd, som i juni skal fraktes fra Kina til Norge og settes i drift til høsten.

Haugland opplyser til Sysla at konstruksjonen, som blant annet er utstyrt med egen helikopterplattform, vil romme to millioner laks.

12.000 tonn fisk

– Det blir omkring ti ganger så mye som de merdene vi opererer med i dag. Den kan ikke sammenlignes med noe av det som eksisterer i dag. Vi snakker omkring 12.000 tonn fisk, sier driftsdirektøren.

Han forteller at selskapet har satt en tidshorisont for prosjektet, men vil ikke avsløre den ennå. Han vil heller ikke opplyse kostnadsrammene som er beregnet.

– Men vi satser på bygging i Europa eller Asia, sier Haugland.

25 meter over havet

Oppdrettsplattformen er designet for å tåle bølger på over 15 meter, og sidene måler 120 meter i lengde. Når plattformen er festet til bunnen, vil den stikke 25 meter over havoverflaten.

– Det er usikkert hvor mange personer som må bemanne plattformen, men svært mye vil være automatisert. Søknadene er allerede levert, så nå vil vi jobbe videre med prosjektet mens de behandles, sier driftsdirektøren.