– I stedet for at antallet lakselus gikk ned om høsten, slik det pleier, fortsatte det å øke hele høsten, sier Terje Svåsand, programleder for akvakultur ved Havforskningsinstituttet.

Den grønne linjen viser utviklingen i Midt-Norge:

Kilde: Havforskningsinstituttet

Kilde: Havforskningsinstituttet

Risikovurderingen av norsk fiskeoppdrett, som ble lagt frem tirsdag, viser at lusepresset på villfisk øker, og at oppdrettsnæringen har skylden.

– Lus er den største negative endringen fra året før. Resistensutviklingen gjør at næringen har problemer med å holde nivået under grensen i enkelte områder, sier Svåsand.

Økt dødelighet

Det gjør forskerne bekymret.

– Ja, det er vi. Lakselus gir vekstreduksjon og økt risiko for dødelighet hos villaks og sjøørret, sier seniorforsker Ørjan Karlsen ved Havforskningsinstituttet.

Grenseverdien er på 0,5 voksne hunnlus per voksen fisk i et oppdrettsanlegg. Hovedbehandlingen mot lakselus er fremdeles medikamenter, men ettersom lusen blir stadig mer motstandsdyktig mot disse, øker både bruken av medikamenter og kostnadene ved lusebehandlingen.

I fjor er det anslått at næringen brukte fem milliarder på å få bukt med lakselus, en økning på 50 prosent fra året før.

Går utover sjøørreten

Sjøørreten er spesielt utsatt for lakselus, ettersom den står i ro i fjordene hele sommeren, og dermed opplever et kontinuerlig lusepress.

Risikorapporten vurderer at effekten av lakselus på beitende sjøørret var fra moderat til høy langs hele kysten i fjor.

Det bekymrer prosjektleder for villaks Alv Arne Lyse i Norges Jeger og Fiskerforbund.

– På Sørlandet og i Oslofjorden der det ikke er oppdrettsanlegg, er det svært gode forhold for fiske av sjøørret. Men fra Rogaland og nordover er mange fjorder stengt for fiske, og ørreten fredet. Det er et tap, sier Lyse.

Tror på lukkede anlegg

Både han og forskerne tror at oppdrettsnæringen på sikt vil klare å løse luseproblemet.

– Lakselus har vært en problemstilling i 20 år. Men nå som det koster næringen milliarder å behandle, har de et helt annet press på seg, sier han.

Selv har han tro på at lukkede oppdrettsanlegg i sjøen vil få bukt med både spredning av lakselus og rømming av fisk.

I tillegg til at lukkede anlegg testes ut, prøver oppdrettsnæringen ut en rekke metoder mot lakselusen.

Mindre rømt fisk i elvene

Alt er likevel ikke svart når det gjelder oppdrettslaksens påvirkning på villfisk.

– Færre elver har mer enn ti prosent rømt fisk, sier Svåsand ved Havforskningsinstituttet.

Med over ti prosent innblanding av rømt fisk øker sannsynligheten for genetisk innblanding hos villaksen.

Flere elver ble sjekket for rømt oppdrettsfisk i fjor enn året før. Likevel sank antallet elver med over ti prosent oppdrettslaks fra 25 til 17.

Risikorapporten viser også at det er lav risiko for spredning av virussykdommer fra oppdrettslaks til villfisk.