Rederiet Hav Line har sendt et brev til statsminister Erna Solberg for å få hjelp til å løse konflikten som har oppstått mellom rederiet og Nærings- og fiskeridepartementet om slaktebåten Norwegian Gannet.

I brevet som Sysla har fått innsyn i skriver rederiet at de retter en formell henvendelse til statsministeren for å få hjelp til å redde hundre nye, norske arbeidsplasser,  og en investering i milliardklassen fra Bergen.

Sa ja til dåp

I brevet som ble sendt i slutten av januar, redegjør rederiet for konflikten med departementet og presenterer forslag til løsning.

Ifølge brevet skal også statsministeren ha sagt ja til å døpe skipet, som sto klar til drift i november 2018.

«Hvordan kan norske myndigheter først gi klarsignal til et prosjekt som dette, for deretter å trekke seg når vi som private aktører på alle måter har gjort som myndighetene sa vi skulle gjøre?», heter det i brevet som er signert administrerende direktør i Hav Line, Carl-Erik Arnesen.

Rederiet ber statsministeren vurdere deres forslag til løsning for å unngå at saken skal fortsette i rettsapparatet.

– Vi gjør dette for å vise at vi ønsker å finne en god løsning på saken, sier Arnesen til Sysla.

Vil endre forskrift

Striden mellom rederiet og departementet handler om tolkningen av regelverket for fiskekvalitet. Mens departementet mener at regelverket må tolkes slik at såkalt produksjonsfisk må leveres i Norge, mener rederiet, Mattilsynet og Bergen tingrett at regelverket ikke kan forstås slik.

Fra tingretten fikk Hav Line i januar en midlertidig forføyning, og kunne derfor gå i gang med å hente fisk fra merder på Vestlandet.

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke adgang til å anke den midlertidige forføyningen, men kan begjære muntlig forhandling som kan medføre at forføyningen helt eller delvis stadfestes, endres eller oppheves, jamfør tvisteloven paragraf 32-8.

Mens saken fortsatt er til behandling i departementet, har Mattilsynet blitt instruert til å endre forskriften som partene krangler om.

I dag står det i forskriften at produksjonsfisk, som er fisk med synlige skader og sår, må sorteres ut slik at den ikke omsettes til humant konsum. Men det står ikke noe om hvor denne sorteringen skal finne sted. I den nye versjonen,

Endringen av forskriften har høringsfrist 15. mars, og i den nye teksten blir det presisert at sorteringen skal skje innenlands.

Vil returnere fisken til Norge

Forslaget om endring av forskriften kommer ikke som noe overraskelse ettersom det i den nye regjeringsplattformen ble presisert at reglene skal bestå.

Arnesen sier at rederiet ikke er sikker på om presiseringen av forskriften vil ramme Hav Line og Norwegian Gannet.

– Hvis den endrede forskriften ikke bare skal ramme nye konsepter fremover, men også Hav Line, er det det klart at vi må fortsette kampen for forretningsideen, investeringen vår og våre ansatte. Den kampen vil da gå i domstolsapparatet, sier Arnesen.

Han er likevel optimistisk til at partene kommer til en løsning utenfor rettssalene, og sier de har presentert en løsning hvor produksjonsfisken returneres til Norge, og gir Mattilsynet full tilgang til virksomheten i Hirtshals.

Statsministerens kontor og nærings- og fiskeridepartementet hadde ikke besvart Sysla sine henvendelser da denne saken ble publisert.