– Vi mener endringer i lasteromsbegrensningene vil bidra til mer fleksibilitet for fartøyeierne til å rigge fiskebåtene slik de selv finner det mest hensiktsmessig, sier fiskeriminister Per Sandberg i en melding.

Departementet sender i dag på høring et forslag om å endre deltakerforskriftens bestemmelser om en øvre grense for kystfiskefartøys lasteromsvolum på 500 kubikkmeter.

To alternativer sendes på høring: Ett alternativ er å heve den generelle lasteromsgrensen fra 500 til 600 eller 700 kubikkmeter, mens det andre alternativet er å forskriftsfeste en ny og snevrere definisjon av hva som skal regnes med når man måler lasterom.

Begge alternativene vil åpne for større kystfartøy enn i dag.

Høringsfristen er 8. november 2017.