Det bekrefter bobestyrer Bjørn Åge Hamre overfor Sysla.

Tre ansatte i Norse Production har kjøpt opp konkursboet gjennom et nyopprettet selskap. De skal ikke være i toppledelsen, ifølge Hamre.

– Etter konkursen har produksjonen blitt holdt i gang, som et virkemiddel for å unngå permanent stengning. Nå vil produksjonen bli videreført på permanent basis, der virksomheten tas videre med nye eiere, sier Hamre.

Det er det nyoppstartede selskapet Sund Lakseslakteri AS som kjøper opp konkursboet etter Norse Production, skriver det nye selskapet i en pressemelding.

Videre melder de at selskapet har som mål å få produksjonen opp igjen tidlig neste uke.

Ønsker ikke kommentere kjøpet

Sysla har vært i kontakt med det nye selskapet som ikke ønsker å kommentere kjøpet.

– Det er mange ting som skal organiseres og komme på plass de neste dagene. Vi ber om forståelse og respekt for at vi derfor ikke ønsker bruke tid på ekstern informasjon i dagene fremover, skriver eierne i Sund Laksepakkeri AS i meldingen.

Styret i Norse Production Spolka Z.o.o. bestemte 3. april å levere oppbudsbegjæring for selskapets norske avdeling – Norse Production NUF.

120 mistet jobben i selskapet. Det er uklart om alle de 120 får fortsette.

– Omfanget av hvor mange som blir med er ikke eksakt fastsatt. Fra boets side har det vært et sentralt poeng at så mange som mulig får tilbud om videre arbeid, sier Hamre, og legger til at det nå er den nye ledelsen som må svare for veien videre.

Tidligere eier Tom Lerberg beklaget forrige fredag at de måtte melde oppbud, og gikk langt i å legge skylden på fagforeningene NNN (Norsk næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) og LO for konkursen.

NNN stilte seg undrende til at bedriften ikke skulle kunne drive lønnsomt med de priser og betingelser som laksenæringen har i dagens marked. Ifølge NNN har de tillitsvalgte gjentatte ganger forsøkt å skape dialog med ledelsen, og gjort alt for å være fleksible og sørget for at bedriften har gått optimalt.