Landbasert oppdrettsanlegg. Foto: Akva Group

Landbasert oppdrett kan dobles de neste to årene

De planlagte eller annonserte volumene for oppdrett av laks etter 2022 er doblet fra i fjor, viser årets havbruksrapport fra konsulentselskapet EY. Det imidlertid stor usikkerhet knyttet til utviklingen.

Publisert

Tirsdag lanserer konsulentselskapet EY sin årlige rapport om oppdrettsnæringen, der de blant annet presenterer tall for utviklingen i landbasert oppdrett.

Fra 2019 til 2021 ventes den samlede kapasiteten å nær dobles, til 202.900 tonn per år på verdensbasis.

Det er imidlertid de langsiktige tallene som er mest oppsiktsvekkende. Mens konsulentselskapet i fjorårets rapport ventet at den årlige kapasiteten etter år 2022 ville ligge på 350.500 tonn, venter selskapet nå at kapasiteten vil være 973.200 tonn per år.

– Det har aldri blitt investert mer i landbasert, og vi har aldri stått sterkere for at det skal bli en suksess, sier Eirik Moe, partner i EY til Sysla.

Han tar imidlertid et solid forbehold om at utsiktene på dette feltet er usikre, ettersom ingen aktører er klar til å drive et fullskala anlegg ennå.

Vil få mye å si for volumet uansett

Selv om realiseringen av fullskala landbasert oppdrett fortsatt er usikkert, er Moe sikker på at teknologien vil føre til økt produksjon av laks fremover.

– Hvis det blir for dyrt eller vanskelig å få fisken opp til fire-fem kilo i anleggene på land, så kan de tas opp til ett eller to kilo, og deretter ut i anlegg i fjorden eller offshore, sier Moe.

Slik vil man ved hjelp av landanleggene kunne øke produksjonen i hver merd og hver konsesjon betraktelig, ettersom fisken vil være i merden i kortere tid.

– Både biologisk og kostnadsmessig har dette utfallet mindre risiko. Også dette kan flytte tilbudskurven samlet, og få en betydelig effekt. Kanskje 20-30 prosent, isolert sett, over de neste 3-7 årene, sier Moe.

Mest i utlandet

I rapporten skriver EY at flere aktører har økt sine planlagte landbaserte produksjonsvolumer det siste året, og at enda flere selskaper har uttrykt en intensjon om å starte med landbasert produksjon av atlantisk laks.

Les også: Har hentet 783 millioner til landbasert oppdrett

Mesteparten av økningen i anslaget på lang sikt kommer utenfor Norge. Av økningen på 622.700 tonn er kun 64.300 tonn i Norge og Danmark. Dette indikerer at de nye planlagte volumene vil være på steder nær markedene.

Les også: – Større sjanse for å lukkast med oppdrett på land

To produsenter, Atlantic Sapphire og Pure Salmon, representerer til sammen over halvparten av økningen i anslaget. Førstnevnte har økt anslaget på ventet slaktevolum fra 90.000 tonn til 220.000 tonn per år innen 2030, mens sistnevnte har annonsert en ventet produksjon på 260.000 tonn, hvorav 100.000 i Kina.

Konsulentselskapet understreker også i rapporten at veldig lite volum har blitt produsert på land ennå. I tillegg trekkes det frem at flere av prosjektene fortsatt relativt vage (ambiguous), og mangler nødvendig finansiering, tillatelser, med mer.

Dermed er det lite trolig at alle disse prosjektene vil realiseres, heter det. Anslaget må dermed sees på som et maks-anslag for de inkluderte prosjektene.

Ligger fremtiden til norsk oppdrettsnæring offshore? Hør episoden av Det vi lever av om oppdrett til havs:

Vil bli avveining mellom transport og energi

Landbaserte oppdrettsanlegg kan deles inn i to typer; lukkede anlegg og anlegg med gjennomstrømming. Hvilken teknologi som vinner frem vil være et kostnadsspørsmål, sier Moe.

– Det blir en avveining mellom energikostnader og fraktkostnader. De lukkede anleggene krever mye energi, og det er som regel dyrt i utlandet, forklarer Moe.

Gjennomstrømmingsanleggene må også ligge nær kysten. Norge har relativt billig energi og mye kyst, men avstanden til markedene er relativt stor.

Moe mener den foreslåtte grunnrenteskatten kan spille inn i denne avveiningen. Han mener den kan bidra til å dytte oppdretterne over på lukkede anlegg i utlandet heller enn gjennomstrømmingsanlegg i Norge.

I rapporten slås det allerede fast at det generelt på verdensbasis “synes å være et klart skift mot lukkede anlegg til fordel for gjennomstrømmingsanlegg” som teknologi for landbasert oppdrett.

Verden over etableres det landanlegg for oppdrett. Hva kan det bety for den norske oppdrettsnæringen? Det har vært tema i en tidligere episode av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør den her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail