Mange ulike teknologier testes ut.

Se alt de gjør for å få lukket fisken i sjøen inne

Betong, plast og rør som simulerer elv er bare noen av metodene som blir prøvd ut for å finne det perfekte lukkede oppdrettsanlegget.

Publisert

Lakseoppdrett i lukkede anlegg i sjøen kan hindre problemer som lus, rømming og sykdom. Men det er mye som skal på plass når fisken blir lukket inne, og en rekke ulike typer teknologi er under testing. Her får du en oversikt over hva som er på gang:

Oppdatering: Mange har varslet oss om at Akvadesign manglet i oversikten, nå er de lagt til:

Har holdt på i snart fem år

Akvadesign har prøvd ut lukkede merder i ulike størrelser i snart fem år. I dag har de 14 merder i drift, seks av dem er på 3000 m3, resten er litt mindre.

– Merdene er basert på tekstilposer med flyteringer i plastelementer. På utsiden har vi en vanlig not, som fungerer som rømningsnot, sier daglig leder Anders Næss i Akvadesign.

Selskapet driver selv med oppdrett basert på sin egen lukkede teknologi, og har testet ut både liten og stor laks i merdene. De har også hatt laks i lukkede merder frem til den var slakteklar.

– Resultatene har vært veldig bra. Vi har kjørt med både høye og lave temperaturer, og har ikke hatt verken lus, sykdom eller AGD, sier Næss.

Selskapet fikk nylig tre FoU-konsesjoner for å prøve ut oppdrett av lukket fisk i stor skala.

Fylt med fisk

Ecomerden ble nylig plassert i sjøen hos Sulefisk i Sogn og Fjordane. Den lukkede merden er på 6000 kubikkmeter, og har fire inntaksrør på 25-27 meter som henter vann under lusebeltet.

Merden har en dobbeltvegg som skal sikre mot rømming, og en flytekrage av stål med kraftige fortøyningsfester som skal sikre mot havari.

Den er nå fylt med 90.000 fisk.

– Det er to uker siden vi fikk fisken, og førsteinntrykket er veldig bra, sier daglig leder Michael Niesar i Sulefisk.

Fisken var 95 gram da den ble satt ut, og hvis alt går etter planen skal den stå i merden til den er slakteklar.

– Jeg tror det blir en utfordring, det vil bli tett med fisk, og vi må søke dispensasjon. Men det blir en skikkelig test, sier Nieser.

Når testforsøket er over, er planen å ha fisk i merden frem til den er ett kilo, før den flyttes over i åpne merder.

Niesar synes det er bra at det prøves ulike typer ny teknologi innen oppdrett.

– Jeg tror ikke all fisk i Norge kan produseres i lukkede merder, men jeg tror det kan være mulig å ha en del av produksjonen der. Men vi må først vite mer om hvordan de biologiske utfordringene blir i lukkede merder. Kan det komme AGD med vannet som hentes dypt i sjøen, kan fisken eventuelt få andre sykdommer. Vi må ha flere erfaringer på plass før vi kan si at det virkelig er et alternativ til åpne merder.

Har fått frem slakteklar fisk

Nekton Havbruk på Smøla i Møre og Romsdal er trolig dem som har kommet aller lengst i å teste ut lukket oppdrettsteknologi.

Selskapet tester flere ulike typer lukket oppdrettsteknologi. Ett anlegg med fleksibel vegg har allerede hatt fisk i seg to somre på rad. Den første fisken fikk stå i den lukkede merden til den var et halvt kilo. Nå er den snart slakteklar.

I tillegg skal Nekton Havbruk teste ut en lukket glassfibertank, og en fasttank i betong er på trappene.

– På sikt ser vi for oss at 20-30 prosent av fisken som produseres, skal innom lukkede tanksystemer, sier Mikal Eines, daglig leder i Smøla Handelskompani, som eier Nekton Havbruk.

På vei ut i sjøen

Også haugesundselskapet Aquafarm Equipment er kommet langt med lukket oppdrettsteknologi. Deres andre lukkede merd er på vei ut i sjøen i disse dager. Den første viste først svært lovende resultater, men så kom det sykdom i merden, og fisken måtte slaktes ut.

Merden består av flere elementer boltet sammen, og skal testes, før Marine Harvest bestemmer seg for om den skal fylles med fisk eller ikke.

– Vi har tatt med oss erfaringer vi gjorde med prototypen, og har gjort mange forsterkninger og oppdateringer, sier daglig leder Atle Presthaug i Aquafarm Equipment.

Har tegningene klare

FLO Marine i Florø sitt lukkede oppdrettsanlegg skal bli en stiv flåte med innebygde tanker. Selskapet søkte i fjor om en FoU-konsesjon på 780 tonn, men fikk bare 80 tonn. Dermed ble tanken om å bygge en mindre pilot skrinlagt. I stedet vil de gå rett i gang med å bygge et fullskala anlegg.

– Vi har jobbet med nye materialer, og har fått en bra pris på et fullskala anlegg i betong. Det gjør at vi er mer optimistiske på å få til dette, sier daglig leder Gunnar Stavøstrand i FLO Marine.

På sikt ser han for seg at det lukkede betonganlegget kan drives med bølgekraft.

– Et anlegg i betong vil være enkelt og rett frem. Det bygger på kjent teknologi, og gir fordeler som mindre håndtering av fisk. Man slipper lusebehandling, siden det ikke vil være lus. Det er heller ikke en not som skal skiftes eller rengjøres. Driftsformen vil være så mye enklere at det er mye å spare på det, sier Stavøstrand.

– Men hvis det er så enkelt og rimelig, hvorfor er det ikke noen som er i gang med dette allerede?

– Mange forskjellige konsepter er under utprøving. Men de anleggene som har vært prøvd frem til nå, har vært enkelttanker som blir fortøyd som en vanlig merd. Da kan de få store problemer med strøm og vind. Forskjellen er at vi bygger våre tanker inn i et stivt flåteskrog. Det blir en betongflåte på 75 x 45 meter, som er dimensjonert for å tåle strøm og bølger, og som blir fortøyd med nordsjøteknologi.

Tester i Samnanger

Preline Fishfarming Systems lukkede merd består av rør som skal simulere at fisken svømmer i en elv. Gründerne samarbeider med Lerøy om det lukkede anlegget.

Merden ble sjøsatt i Samnanger i sommer.

– Vi vil produsere smolt opp til ett kilo i et lukket anlegg. Dette vil utgjøre 35 prosent av produksjonstiden til fisken. Ved et enkelt grep kan vi redusere lakseluspåslaget med 35 prosent hvis fisken forblir lusefri i Preline-anlegget, sa Harald Sveier, teknisk sjef i Lerøy-konsernet til iLaks i juni.

Testingen skjer gjennom forskningsprosjektet CtrlAQUA som ledes av Nofima.

Kan starte opp nå

Engesund Fiskeoppdrett fikk i fjor såkalt mørkegrønn konsesjon for sin lukkede betongmerd. Men på grunn av klager, tok det tid før konsesjonen ble bekreftet. Det ble den til slutt, over ett år etter at konsesjonen var gitt.

Det lille oppdrettsselskapet har planer om å bygge et lukket, flytende betonganlegg for den minste fisken, og nå kan arbeidet endelig begynne.

– Det er knalltøft å være en liten aktør i denne bransjen. Hvis en skal overleve på sikt, må en følge med i tiden og utvikle nye metoder, sa daglig leder Svein Eivind Gilje til Sysla da konsesjonen først ble tildelt.

Ble ødelagt

Gründere i Måløy i Sogn og Fjordane står bak den lukkede merden kalt Aquadomen. Merden ble montert ferdig i Steigen i fjor, og skulle fylles med fisk fra Cermaq.

Men slik gikk det ikke. Merden ble skadet i stormen «Ole».

– Vi har fremdeles tro på konseptet med Aquadomen. Alt tyder på at konseptet med en halvkule fungerer, og nå må vi sammen med produsenten finne årsaken til at den ble skadet i orkanen, sa regiondirektør, Snorre Jonassen i Cermaq den gang til iLaks.

Senere sa daglig leder Øystein Olav Grønolen i MSC Aqua, som har utviklet bak merden, at Aquadomen var for ødelagt til å kunne brukes.

– Vi begynner på nytt og vi jobber konstruktivt fremover for å utvikle en ny aquadom, sa Grønolen til iLaks i april.

Langt til havs

Også Salmar har utviklet en lukket oppdrettsmerd, gjennom sitt datterselskap Ocean Farming. Planen er at oppdrettsanlegget, som er basert på offshoreteknologi, skal ligge langt til havs.

Merden blir ikke helt lukket, men vil bli laget av en not som skal bestå av sterkere materiale enn det som er i dagens nøter, tilsvarende det som Vegvesenet bruker på sine nett til rassikring.

Selskapet søkte om mørkegrønne konsesjoner, men fikk avslag, noe de har klaget på uten å nå frem. De har likevel ikke gitt opp planene.

– Så snart vi får tillatelse, vil vi starte byggingen, sa konserndirektør Leif Inge Nordhammer til iLaks i sommer.

Havmerden vil være 110 meter i diameter og være på 250.000 kubikk. I merden skal det være plass til 1,6 millioner fisk.

Er det noen vi har glemt? Send e-post til journalisten i tilfelle!

Del på
facebooktwitterlinkedinemail