Toril Eidesvik er konsernsjef i Nekkar. Foto: Adrian Søgnen (arkiv)

Nekkar får millionstøtte for å utvikle lukket oppdrettsanlegg

Nekkar er tildelt 10 millioner kroner av Innovasjon Norge for å utvikle og teste et lukket oppdrettsanlegg som skal forhindre rømninger og lus.

Publisert

I høst skrev Sysla at Nekkar, tidligere TTS Group, var i gang med å utvikle en lukket fiskemerd i samarbeid med en av de store fiskeoppdretterne på Oslo Børs.

Den lukkede merden skal etter planen sikre rømningssikre, lusefrie og miljøvennlige anlegg med god fiskevelferd, ifølge selskapet.

10 millioner kroner

Nå er prosjektet tildelt 10 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å utvikle og teste den lukkede fiskemerden.

Konserndirektør i Nekkar, Toril Eidesvik, tolker tildelingen som en bekreftelse på at produktet både er innovativt og viktig for oppdrettsbransjen.

– For det første er støtten fra Innovasjon Norge både en anerkjennelse for prosjektet og en bekreftelse på at vi er på rett vei. For det andre koster det mye å utvikle et slikt prosjekt. Da er det svært viktig å få avlastet noe av risikoen knyttet til utviklingen, sier Eidesvik til Sysla.

Hun er takknemlig for tildelingen, og sier støtten har avgjørende betydning for prosjektet.

Litt forsinket

Oppdrettsanlegget utvikles i samarbeid med en «kjent fiskeoppdretter», men Eidesvik vil ikke foreløpig ikke kommentere hvilken oppdretter det er snakk om.

Da Sysla snakket med konsernsjefen i høst var planen å teste merden i fjorden i løpet av et halvt år. Nå forteller hun at prosjektet er litt forsinket.

– For å lykkes er det viktig at så mye som mulig er sjekket ut før vi setter merden i fjorden. Vi må ta den tiden som er nødvendig, men håper å få en merd i fjorden i løpet av året, sier Eidesvik.

Kan forhindre lus og rømning

Lukkede oppdrettsanlegg har blitt heftig debattert, og mange mener det er fremtiden for norsk fiskenæring.

Pådrivere fremhever at lukkede anlegg er bra for miljøet og fiskevelferden, fordi det kan være en effektiv forebygging av lakselus, sykdom og rømming. I tillegg kan anleggene samle opp og gjenbruke fiskens avføring og overskuddsfôr som ellers ville sunket ned til havbunnen.

Dette er også målet med Nekkars prosjekt. Selskapet opplyser at merden skal kunne brukes i de fleste eksisterende lokasjoner.

Hard konkurranse

Lakselusen koster oppdretterne flere milliarder kroner i året i behandling og dødelighet, og Mowi-sjef Alf-Helge Aarskog har tidligere omtalt lakselus som selskapets «største utfordring».

De siste årene er det kommet mange nye oppdrettsselskaper som prøver å løse luseproblemet med lukkede merder.

– Vi håper dette blir en av produktene som vinner. Så langt ser det bra ut, og vi får positive tilbakemeldinger fra industripartneren vår, uttalte Eidesvik til Sysla i høst.

Testperioden av prototypen vil pågå frem til 2023.

De neste årene skal norske oppdrettere satse milliarder på havmerder. Ligger fremtiden til næringen offshore? Dette har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail