Fiskefartøyene i Midt-Norge får nå bare fiske sild på kveld- og nattestid. Arkivfoto: Aud Vold/ Havforskningsinstituttet

Store mengder sild til spille utenfor Midt-Norge

Fiskefartøyene på Haltenbanken har hatt problemer med å håndtere de enorme sildefangstene den siste tiden. Nå vurderer Kystvakten og Fiskeridirektoratet reaksjoner, og har innført forbud mot dagfiske.

Publisert

På Haltenbanken utenfor Trøndelag har flere fiskefartøy den siste tiden hatt problemer med å håndtere sildefangsten.

Årsaken er at enorme mengder norsk vårgytende sild (NVG) gir overfylte nøter.

Silden er nå på gytevandring sørover, og det blir fisket mye sild på bankene utenfor Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kystvakten, som har overvåket fisket, har rapportert at flere ringnotfartøy har fått så store fangster at mannskapene om bord ikke i fiskebåtene ikke klarer å berge hele fangsten.

Store mengder gått tapt

Kystvakten kontrollerer for tiden fisket på Haltenbanken med et fly og to kystvaktskip, KV «Sortland» og KV «Barentshav».

Ifølge seksjonsleder Erling Øksenvåg har Kystvakten observert en god del død fisk som flyter i havet.

– Vi ser at fartøyene ikke klarer å fange all fisken, og at silden kommer ut av nøtene. Det fanges rett og slett for mye fisk, som ender med at silden dør. En del av fartøyene har ikke redskaper som kan håndtere slike store mengder, sier Øksenvåg til Sysla.

Fiskeridirektoratet regner med at store mengder fisk har gått tapt, og har iverksatt dagstenging i region Midt. Det innebærer at det bare er lov å fiske NVG-sild på kvelds- og nattetid.

– Bakgrunnen for dette er at silden går tettere om dagen enn om kvelden og natten. Når det er mørkt vil silden spre seg mer og fiskeflåten kan dermed unngå de store stimene, forklarer seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve, til Sysla.

Kystvaktskipet KV «Barentshav» overvåker sildefisket på Haltenbanken. Her fra en tidligere anledning. Foto: Jonas Selim/ Forsvaret

Vurderer reaksjoner

Det å slippe død eller døende fisk tilbake i havet er ulovlig. Øksenvåg vil ikke kommentere hvor mange tilfeller de har observert, men sier det er snakk om «et betydelig antall» utslipp.

– Noen av tilfellene er mer graverende enn andre. Vil vil fortsette å følge opp situasjonen og se hva vi velger å gjøre med de tilfellene vi har avdekket, sier seksjonslederen.

Også Fiskeridirektoratet bekrefter at de vil vurdere reaksjoner for de konkrete fiskefartøyene som ikke har klart å fange opp silden og som er blitt dokumentert av Kystvakten.

Ifølge Lekve kan dette omfatte alt fra en advarsel til anmeldelse, og Fiskeridirektoratet kan også vedta gebyr for overtredelsene.

Siden forbudet mot å fiske på dagtid ble iverksatt tidligere i uken har de fleste fartøyene i området flyttet seg sørover og til andre fiskebanker, ifølge Øksenvåg.

Samtidig vurderes det å intensivere kontrollen av flåten, ifølge Lekve i Fiskeridirektoratet.

Både Kystvakten og Fiskeridirektoratet oppfordrer flåten i området til å vurdere risikoen og ikke kaste not i for store stimer av sild.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail