Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Laksen avsluttet 2019 med prisrekord

For fjerde år på rad blir 2019 et år med skyhøy lønnsomhet i oppdrettsnæringen. I år står slaget om ekstra skatt på det høye overskuddet.


  • Sigurd Bjørnestad/ Aftenposten
Publisert

77,04 kroner.

Det var kiloprisen på eksportert fersk oppdrettslaks den siste uken i 2019, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Aldri før har ukesprisen vært høyere.

I gjennomsnitt ble lakseprisen 61 kroner pr. kg i fjor. Det gir skyhøy lønnsomhet i oppdrettsnæringen.

– Det har vært et godt år innen oppdrett, og det meste har gått som forventet, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Helt stabil pris i fire år

Til å være en stor næring der det aller meste blir solgt i utlandet har lakseprisen vært forbausende stabil i mange år: Avrundet til nærmeste krone var gjennomsnittsprisen 61 kroner i hvert av årene 2019, 2018 og 2017. I 2016 var den 60 kroner.

Dette er prisen ved grensen, basert på tolldeklarasjoner oppgitt i norske kroner og innhentet av SSB

Næringens selv er også godt fornøyd med 2019.

– Det har vært godt år for laksenæringen. Prisen har vært god fordi etterspørselen har holdt seg høy. Produksjonen har økt, selv om den har vært begrenset av lakselus og reguleringer fra myndighetene, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i næringsorganisasjonen Sjømat Norge til Aftenposten.

De tre årene 2013–2015 holdt årlig gjennomsnittlig laksepris pris seg i det lille intervallet 41–43 kroner pr. kilo.

Grafikk: Svein Eide

Prisen ut av slakteriet

Fiskeridirektoratet undersøker hvert år lønnsomheten i oppdrettsnæringen.

Mens SSB måler eksportprisen ved grensen, måler Fiskeridirektoratet prisen når laksen går ut av slakteriet. Denne prisen ligger rundt 10 kroner lavere enn prisen målt ved grensen. Direktoratets siste tall er for 2018.

Differansen kan tilfalle oppdrettsselskapet hvis det selv står for eksporten av fisken. Hvis det er selvstendige agenter som står for selve eksporten, er det de som vil tar differansen på rundt 10 kroner pr. kg mellom slakteriet og grensen.

Geir Ove Ystmark, adm. dir. i Sjømat Norge. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tre ganger så høy lønnsomhet

Fiskeridirektoratet ser også på kostnadene innen oppdrett. Ferdig slaktet var kostnaden 41 kroner pr. kg i 2018, inklusive fraktkostnader.

På grunnlag av salgsinntekter og driftskostnader har direktoratet anslått driftsmarginen i oppdrett til å ligge i området 36–32 prosent pr. selskap i årene 2016–2018.

Dermed var det drøyt 32 kroner disponibelt for å betale renter på lån og utbytte til eierne etter å ha solgt fisk for 100 kroner. Dette er tre ganger så høy driftsmargin som for hele norsk næringsliv, viser regnskapsstatistikken fra SSB.

Fordi prisen i 2019 var den samme som i 2018 og fordi kostnadene er relativt stabile, ligger det an til svært god lønnsomhet også for 2019.

Men Ystmark i Sjømat Norge er ikke sikker på at det varer.

–De høye prisene har ført til økt produksjon i andre land. Det er en historisk høy satsing på landbasert og havbasert oppdrett i mange lang. På sikt vil dette endre konkurransebildet. Med økt produksjon vil prisene dempes og lønnsomheten falle, sier han.

Kjemper mot ekstra skatt

For tiden kjemper oppdrettsnæringen mot en foreslått ekstra skatt på ekstra overskudd i oppdrett. I november la et offentlig utvalg frem forslag om dette.

Hør Sysla-podkast om lakseskatt:

Begrunnelsen fra utvalget var at næringen gjennom stort sett gratis tildelte konsesjoner får tilgang til en knapp ressurs som tilhører fellesskapet.

Dette gir opphav til ekstra overskudd, også kalt grunnrente. Utvalget la frem tall som beregner dette ekstra overskuddet til 20 milliarder kroner pr. år i årene 2016–2018. Utvalget vil ta inn en del av dette i form av en særskilt skatt for næringen, slik vannkraft og olje allerede har.

– Jeg legger til grunn at myndighetene ser at det er store svingninger i lakseprisene og lønnsomheten over tid. Vi kan ikke lage et skattesystem som er basert på den høy lønnsomheten som har vært i næringen siden 2016, sier Ystmark.

Utvalgets rapport er nå ute på høring med frist 4. februar.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail