Totalt ni produksjonsområder får grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten. Arkivfoto: Rune Sævig

Regjeringen gir to oppdrettsområder på Vestlandet rødt lys

Men den omstridte Hardangerfjorden slipper produksjonskutt.

Publisert

Fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen presenterte tirsdag de nye fargene i trafikklyssystemet som avgjør produksjonskapasiteten for laks, ørret og regnbueørret.

Trafikklyssystemet innebærer at kysten deles inn i 13 fargelagte områder, inndelt i rødt, gult og grønt.

Fargen settes ut fra hvordan lakselusen påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å øke produksjonskapasiteten, eller om den må reduseres.

Formålet er å sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

Rødt i to områder

Totalt er det ni produksjonsområder som får grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten med inntil seks prosent.

To produksjonsområder får gult lys, som innebærer at produksjonsnivået må fryses, mens to produksjonsområder får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten med seks prosent:

  • Grønt lys: Svenskegrensen til Jæren (1), Ryfylke (2), Nordmøre og Sør-Trøndelag (6), Nord-Trøndelag med Bindal (7), Helgeland til Bodø (8), Vestfjorden og Vesterålen (9), Kvaløya til Loppa (11), Vest-Finnmark (12), Øst-Finnmark (13).
  • Gult lys: Karmøy til Sotra (3) og Andøya til Senja (10)
  • Rødt lys: Nordhordland til Stad (4) og Stad til Hustadvika (5)

– For første gang får det røde lyset konsekvenser. Dette gjør vi av hensyn til miljøet, sier Sivertsen i forbindelse med fremleggelsen.

Fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Oppdretterne i ni av landets tretten produksjonsområder får derimot grønt lys. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 33.000 tonn i grønne områder.

– Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge. Den gir høy verdiskaping og arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Vi sørger nå for fortsatt vekst i næringen, samtidig som vi tar villaksen på alvor, sier Sivertsen.

– Uakseptabel

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn beskriver konsekvensene som lakselusen har for villaksen i enkelte områder som uakseptabel.

– Vi vil nå for første gang redusere produksjonskapasiteten i disse områdene for at villaksen skal få bedre forhold, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Fargeleggingen av de ulike områdene er basert på naturfaglige råd.

I røde områder kan produksjonen komme til å bli redusert med om lag 9000 tonn.

– To røde soner er to for mye

Havbruksdirektør Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge sier de vil jobbe videre for å nå målet om at sone 4 og 5 skal bli grønn.

– Vi er selvsagt positive til grønnfargen i ni soner, én mer enn ved forrige vurdering. Samtidig er to røde soner er to for mye. Havbruksnæringen har de siste årene gjort store investeringer i teknologi som skal få bukt med lakselus-utfordringene, og vi forventer å se effekt av investeringene i tiden som kommer, sier Grøttum.

Hardangerfjorden slipper produksjonskutt

Geir-Inge Sivertsens forgjenger, tidligere fiskeriminister Tom Harald Nesvik (Frp), har tidligere bestilt utredning av «produksjonssone 3», en av landets tetteste produksjonssoner, som strekker seg fra Karmøy til Sotra.

Nærings- og fiskeridepartementet har lenge vært bekymret for de store problemene med lus og sykdom i Hardangerfjorden i sone 3.

I utredningen fra Havforskningsinstituttet lyste området rødt, og det ble foreslått å redusere antall oppdrettsanlegg på Vestlandet med opp til 60 anlegg for å få bukt med de store problemene med lus, smittespredning og høye dødsrater i oppdrettsmerdene.

Nå får altså produksjonssonen gult lys, som innebærer at det ikke skjer noen endringer i produksjonskapasiteten i dette området.

Håkon Tombre er oppdretter i Hålandsdalen. Arkivfoto: Eirik Brekke

Håkon Tombre (57) i Hålandsdalen i Hardangerfjorden driver sju oppdrettskonsesjoner. Han er ikke overrasket over utfallet.

– Det er som forventet. Det er gjort store tiltak rettet mot lus på smolt i sone 3 som har resultert i ekstremt lave lusetall det siste året. Samtidig er dette noe vi aldri vil klare å utrydde, men vi må forsøke å holde det på et lavt nivå, sier Tombre til Sysla.

Han er imidlertid mer overrasket at produksjonssone 4, fra Nordhordland til Stad, ble rød.

– Dette er et veldig stort område med store interne variasjoner, mener Tombre.

I påvente av trafikklysreguleringen har Tombres selskap bevisst holdt et lavere lusenivå enn myndighetene krever i området for å unngå produksjonskutt. Han sier flere i samme område har valgt å gjøre det samme i 2019.

Lenger nord på Vestlandet må imidlertid produksjonskapasiteten reduseres.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail