Lerøy Vest anlegg i Øygarden. Arkivfoto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

Lerøy skuffer i tredje kvartal

Styret er ikke fornøyd med utviklingen innenfor havbruk i 2019, og retter samtidig kritikk mot den foreslåtte lakseskatten.

Publisert

Lerøy Seafood Group leverte i tredje kvartal et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på 5,01 milliarder kroner, ned fra 6,6 milliarder i samme periode i fjor.

Det kommer frem i kvartalsrapporten som oppdrettsselskapet la frem fredag.

Periodens resultat ender på 126,3 millioner kroner i minus, en kraftig nedgang fra 557,3 millioner i pluss i tredje kvartal 2018.

Samtidig øker Lerøy omsetningen fra 4,4 milliarder til 5,1 milliarder kroner. Også slaktevolumet på sløyd laks og ørret øker, fra 37 200 tonn i samme periode i fjor, til 46 000 tonn.

Styret ikke fornøyd

Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler endte imidlertid på 442 millioner kroner sammenlignet med 691 millioner kroner i samme periode i 2018.

– Konsernets havbruksvirksomhet har vært mer utfordrende enn ventet i tredje kvartal 2019, sier konsernleder Henning Beltestad.

Styret skriver at de ikke fornøyd med utviklingen innenfor havbruk i 2019, men har likevel tro på at iverksatte tiltak og investeringer vil gi en positiv utvikling i årene som kommer.

– Nedstrømsaktivitetene har god vekst i inntjeningen sett i forhold til samme periode i 2018, men lavere inntjening i Havbruk, drevet av lavere prisoppnåelse og høyere uttakskostnader, er den viktigste årsaken til lavere inntjening i tredje kvartal 2019, sammenlignet med samme periode i fjor, skriver selskapet.

Beltestad påpeker at eksportvolumet på atlantisk laks økte betydelig i forhold til samme periode i fjor, noe som resulterte i lavere spotpriser.

Avhengig av prisutviklingen forventer konsernet å slakte mellom 172 000-175 000 tonn laks og ørret i 2019, inkludert tilknyttede selskaper.

I 2020 forventer Lerøy at det tilsvarende slaktevolumet vil stige til mellom 183.000-188.000 tonn.

Kritiserer lakseskatt

I kvartalsrapporten retter Lerøy kritikk mot det omstridte forslaget om å innføre grunnrenteskatt i havbruksnæringen.

«Kortsiktig tenkning, herunder særnorske skatter, er ikke forenlig med hva som kreves for å lykkes med industriell utvikling, sysselsetting og verdiskapning i Norge, ei heller forenlig med nødvendig konkurransekraft i en global næring i rivende utvikling. Med vår kunnskap om havbruksnæringen mener vi grunnlaget og de forutsetninger flertallet legger til grunn er feilaktige og at flertallets konklusjon dermed er feil. Vi setter derfor vår lit til at et forsvarlig tverrpolitisk flertall på Stortinget forstår dette samt at de ser de samfunnsmessig alvorlig negative sidene ved forslaget», heter det i meldingen.

I den ferske episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av forklarer NHH-professor Linda Nøstbakken hvorfor Havbruksskatteutvalget mener det er på tide at næringen skattlegges hardere, mens BT-kommentator Hans Mjelva mener at kommunene kommer for dårlig ut i forslaget. Hør episoden her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail