KREVENDE: Kjersti Solberg og Eva Solhaug forteller at de startet Sund Laks for å redde arbeidsplasser. I fjor sommer ble selskapet dømt til er erstatningskrav på 20 millioner kroner. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

De ville redde arbeidsplasser: – Vi føler oss ført bak lyset

Kjersti Solberg og Eva Solhaug trodde de sto fritt til å velge ansatte da de startet opp selskapet som nå er konkurs.


  • Torunn A. Aarøy og Bendik Støren
Publisert

I april 2018 gikk Norse Productions konkurs.

Rundt 120 personer fikk oppsigelse fra fiskeforedlingsfabrikken i Sund på Sotra.

Kjersti Solberg og Eva Solhaug overtok konkursboet og startet Sund Laks like etterpå sammen med en tredje kollega.

– Vi ville videreføre arbeidsplassene, det var viktig for oss. Dette har vi jobbet med i 25 år. Det er dette vi kan, sier Solberg.

– Var uproblematisk

De forteller at de gjorde det helt klart overfor bostyrer at de ikke kom til å starte på nytt hvis de måtte ta med seg alle de ansatte inn i det nye selskapet.

Konfliktnivået mellom de ansatte hadde vært høyt i lang tid på fabrikken.

– Vi fikk formidlet at det var uproblematisk å ansette slik vi tenkte, sier Eva Solhaug.

FISKEFOREDLING: Sund Laks slo seg onsdag konkurs. Her fra produksjonen på Skageneset i Sund. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

I avtalen om overdragelsen står det at «Partene er kjent med at det har vært interne motsetninger på arbeidsplassen både før og etter konkursen».

Videre står det at «Kjøper deler boets intensjon om å tilby ansettelser til flest mulig av dem som var ansatt ved konkursåpningen, forbeholder seg retten til ikke å tilby ansettelser dersom disse motsetningene ikke synes løsbare».

Ikke aktuelt å ta med alle

For de nye eierne var det aldri aktuelt å ta med alle de ansatte over i et nytt selskap.

– Da hadde vi aldri vurdert å starte opp, sier medeier Eva Solhaug.

– Den største feilen vi gjorde, var at vi stolte helt på bostyreren. Vi hadde aldri gjort dette hvis vi trodde at det kunne bli et problem å starte opp igjen med bare noen av de ansatte, sier Kjersti Solberg.

– Vi føler oss ført bak lyset. Vi stolte 100 prosent på bostyreren, legger hun til.

Norce Productions gikk konkurs 5. april 2018. 16. april var Sund Laks AS stiftet. Da ble det ansatt 46 produksjonsmedarbeidere, og ved utgangen av juli måned 2018 var det ansatt 70 personer, ifølge en dom i Bergen tingrett.

De som ble ansatt, var enten uorganiserte arbeidere fra Norse eller arbeidere uten tilknytning til Norse. Dette førte til at et stort antall fagorganiserte, tidligere ansatte i Norse, tok ut stevning. I sommer kom dommen som ga de tidligere ansatte medhold og 20 millioner i erstatning.

Dommen er anket.

– Medlemskap ikke et problem

– Det var ikke medlemskapet i fagforeningen som var problemet. Det var konfliktene på fabrikken vi ville unngå. Hadde ikke søksmålet kommet så kort tid etterpå, hadde vi nok ansatte flere, sier Solberg.

ALLMØTE: Even Hopland i Sekkingstad AS under allmøtet for de ansatte tirsdag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vi har selv vært tillitsvalgte. Vi reagerte ikke på det, sier Solhaug.

Selskapets advokat sier at eiernes kjennskap til arbeidsmiljøloven og fortrinnsrett «var lik null».

– De hadde ingen advokat på det tidspunktet, og stolte på det bostyrer tok inn i avtalen, sier Dag Borgen Nødtvedt.

Han er advokat for Sund Laks, og mener det kan være grunnlag for et krav mot den tidligere bostyreren.

– Ut fra at de ble lovet noe som i hvert fall tingretten mener ikke er mulig å love, så er det utvist uaktsomhet. Dermed kan det være grunnlag for et krav, sier han.

Nødtvedt sier Solhaug og Solberg nå vil områ seg litt før de tar noen eventuelle videre rettslige steg.

– Har misforstått

Bjørn Åge Hamre var bostyrer da Sund Laks kjøpte konkursboet fra Norse Production i 2018.

– Her synes Sund Laks å ha misforstått kontrakten og rekkevidden av denne, sier Hamre.

Når et selskap overtar et konkursbo, gjelder ikke reglene for virksomhetsoverdragelse. Da ville Sund Laks i så fall ha vært ansvarlig for alle de ansatte i det tidligere selskapet.

– I forhold til disse reglene sto kjøperne fritt. Disse reglene gjelder ikke i slike tilfeller, sier Hamre.

Han mener selskapet har trukket reglene videre.

– At de også sto fritt i forhold til diskrimineringsreglene i arbeidslivet, er ikke noe vi som styrer boet kan gi adgang til, sier Hamre.

Hva bostyrer fortalte, var også tema i rettssaken. «Selv om bostyrer ikke informerte saksøkte om de ansattes fortrinnsrett, er retten av den oppfatningen at saksøkte må bebreides for at de unnlot å orientere seg om gjeldende regler», står det i dommen.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail