Even Hopland i Sekkingstad forteller de ansatte i Sund Laksepakkeri at de vil ta over driften og tilby de ansatte jobb videre. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

En uke etter laksepakkeriet gikk konkurs er det nye selskapet nå i drift

Fjord Processing blir det tredje selskapet på tre år som driver slakteri- og pakkerivirksomheten i Sekkingstads lokaler på Sotra.

Publisert

En snau uke etter Sund Laksepakkeri slo seg selv konkurs, er et nytt selskap på plass i lokalene til laksekonsernet Sekkingstad på Skaganeset på Sotra.

De 90 ansatte ved pakkeriet har fått nye midlertidige kontrakter, og vil bli tilbudt fast jobb i det nye selskapet innen 30 dager. Det opplyser Even Hopland, administrerende direktør i Sekkingstad AS.

Blant dem som får ny jobb, er Eva Solhaug og Kjersti Solberg. De var eiere og ledere av Sund Laksepakkeri, og blir ledere for driften i det nye selskapet. Per Johnny Bøe fra Sekkingstad AS blir administrerende direktør.

Sekkingstad vil være hovedeier

Sekkingstad vil være hovedeier i det nye selskapet, men det jobbes med å få inn flere aktører.

– Vi er i samtaler med samarbeidspartnere vi har i dag. Vi ønsker å sikre mer stabilitet. Hvis det er solide aktører med interesse av stabil drift, så er det interessant, sier Hopland.

Det er også et alternativ at Hopland selv, eller andre fra Sekkingstad, går inn som eiere, sier Hopland. Selskapet vil trolig behøve rundt en halv million kroner i første omgang.

Det nye selskapet vil selge sine tjenester til Sekkingstad, på samme måte som Sund Laksepakkeri før dem.

Ikke i konflikt med omgivelsene

I det nye selskapet vil mye være uendret fra driften i det forrige selskapet. En viktig forskjell vil imidlertid være at det nye selskapet ikke er del i en pågående rettssak.

Sund Laksepakkeri er dømt i Bergen tingrett til å betale 20 millioner kroner i erstatning til polske arbeidere. Retten mente selskapet diskriminerte de fagorganiserte i det tidligere driftsselskapet Norse Productions. Ingen av de fagorganiserte i Norse fikk tilbud om jobb da Sund Laksepakkeri tok over driften.

Ankesaken skulle etter planen opp i lagmannsretten i april, men det var før selskapet ble slått konkurs.

– Det nye selskapet er ikke i konflikt verken med egne ansatte eller med omgivelsene. Det er en viktig forutsetning, sier Hopland i Sekkingstad.

Også Norse Production, som drev pakkeriet før Sund Laksepakkeri, gikk konkurs i kjølvannet av et søksmål fra de ansatte. Hopland ønsker ikke å spekulere i hva som ville skjedd dersom en liknende sak som den mot Sund hadde blitt fremmet mot det nye selskapet.

– Forskjellen nå er at selskapet vil være eid av konsernet. Hvem som eventuelt vil saksøke oss, er ikke en vurdering vi gjør, sier Hopland.

Håper på overskudd i 2020

Sund Laksepakkeri tok over pakkerivirksomheten fra Norse Production i 2018. Før det tok Norse Production, et polskregistrert selskap, over virksomheten fra Sekkingstad i 2012. Nå tar Sekkingstad selv over driften av pakkeriet igjen, under navnet Fjord Processing.

Hopland har stor tro på at det nye selskapet skal klare å drive lønnsomt, og håper på overskudd i 2020.

– Jeg har stor tro på at vi kan drive lønnsomt på Skaganeset. Dette er en viktig bedrift i lokalområdet, sier Hopland.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail