Foto: NTB Scanpix

Ny dødsrekord i lakseoppdretten

Hele 59,3 millioner oppdrettslaks gikk tapt i 2019. Det er det høyeste antallet noensinne.


  • NTB
Publisert

Det kommer fram i Fiskehelserapporten 2019, som ble lagt fram av Veterinærinstituttet i Bergen torsdag.

Hovedforklaringen er en kraftig algeoppblomstring i Nordland og Troms i mai og juni i fjor. Omtrent 8 millioner oppdrettslaks gikk tapt på grunn av giftalgene.

Sett bort fra denne hendelsen var dødeligheten litt lavere i 2019 enn året i forveien.

Nytt virus forklarer høy dødelighet i merdene

Tidligere i dag skrev Bergens Tidende om et virus som fører til at hjertet sprekker hos stor oppdrettslaks, en dødelig virussykdom som oppstår når laksen blir stresset, og etter at den er blitt utsatt for ulike metoder for avlusing. Fisken er da mest sårbar og mottakelig for viruset.

Sykdommen sprer seg nå fra oppdrettsanlegg til oppdrettsanlegg, uten at det finnes vaksine eller en offentlig bekjempelsesplan for sykdommen. I fjor døde flere millioner fisk av såkalt kardiomyopatisyndrom (CMS).

– Det spesielle med viruset som forårsaker sykdommen, er at det så langt ikke har vært mulig å dyrke det. Det er et hinder for å utvikle vaksine. Det vil ta lang tid å utvikle en vaksine som virker, sier fiskehelseansvarlig Ingunn Sommerset ved Veterinærinstituttet.

For oppdretteren betyr sykdommen betydelige økonomiske tap, nettopp fordi den ofte rammer stor og slaktemoden fisk som gjennom mange måneder er blitt foret opp i merdene.

Bare i nye Vestland fylke ble det i fjor registrert 35 oppdrettsanlegg med fisk syk av viruset, mot 28 oppdrettsanlegg i 2018 og 24 oppdrettsanlegg i 2017.

Det reelle tallet mener Veterinærinstituttet er mer enn dobbelt så høyt. Det skyldes at sykdommen ikke er rapporteringspliktig. Det betyr at også mange private laboratorier tar prøver som avslører syk fisk, i tillegg til det offisielle Veterinærinstituttet.

På landbasis snakker man om over 200 sykdomsutbrudd.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail