Prosjektsjef i Bioretur, Hans Peter Endal, kvalitetssikrer monteringsarbeidet for det nye slamanlegget på Laksefjord AS. Bilde: Bioretur AS

Bioretur sikrer fiskeslam-avtaler med Mowi og Grieg Seafood

Det bergensbaserte selskapet skal levere og drifte slamanlegg verdt 45 millioner kroner i Norge og Canada.

Publisert

I sommer skrev Sysla om Bioretur som omdanner fiskeslam fra landbaserte oppdrettsanlegg til gjødselråvare.

Selskapet leverer og drifter anlegg som samler opp, filtrerer og videreforedler fiskeslam fra smoltanlegg. Målet er å gjøre oppdrettsbransjen mer bærekraftig ved å forvandle fiskeslam fra et miljøproblem til næringsrik jord.

Nå har bergensbedriften sikret seg flere nye kontrakter i Nord-Norge og Canada.

I Troms og Finnmark har Mowi, Laksefjord og Grieg Seafood valgt Bioreturs slam-løsning på samtlige av sine nye settefiskanlegg. Også Grieg NL har valgt en løsning fra selskapet på to av sine nye anlegg i Canada.

Går mot overskudd

Både det nye anlegget til Mowi på Sandøra og et av de to anleggene på Newfoundland i Canada forventes levert før sommeren neste år, opplyser selskapet.

Bioretur har dermed levert anlegg og sikret seg påfølgende avtaler til en verdi av 45 millioner kroner i 2019, og styrer mot et resultat etter skatt på mellom tre og fire millioner kroner.

– Vi er veldig glade for at store og viktige aktører i markedet har valgt vår løsning. Dette gir forutsigbarhet samtidig som oppdretterne kan dokumentere sirkulærøkonomi og bærekraft, noe som forbrukerne blir stadig mer opptatt av, sier administrerende direktør i Bioretur, Steinar Wasmuth i en kommentar.

TØRKET FISKESLAM: Pulveret er blant annet rikt på fosfor og nitrogen. Arkivfoto: Rune Sævig.

Flere krav til oppsamling

Store miljøutfordringer, stagnert vekst og enorme summer i kampen mot lus har ført til at flere aktører nå satser på å flytte hele produksjonen på land for å få bukt med problemene. Samtidig har det kommet stadig flere krav om slam-oppsamling fra landbaserte smolt- og oppdrettsanlegg.

I sommer uttalte Wasmuth til Sysla at selskapet har kapasitet til å ta seg av alt fiskeslammet som produseres i Norge de neste tiårene. Nå utvider de altså driften.

Fra før har Bioretur hatt to gjenvinningsanlegg i drift i Fusa og på Stord.

Blir til gjødsel i Asia

Tidligere i år inngikk selskapet en samarbeidsavtale med avfallsselskapet Høst, som har et pågående prosjekt i Asia hvor de tilbakefører organisk gjødsel.

Det tørkede fiskeslammet er blant annet rikt på sink og kadmium, noe som gjør at det ikke kan brukes i ubegrensede mengder eller i matgjødsel i Norge eller EU. Fiskeslam-pulveret er imidlertid rikt på fosfor og nitrogen, noe som er mangelvare i Asia. Det tørkede fiskeslammet fraktes derfor fra oppdrettsanleggene i Norge med returtransport til Vietnam hvor det videreforedles og brukes til gjødsel.

Bioretur-sjefen presiserer imidlertid at eksportløsningen ikke skal koste noe ekstra for kundene eller bidra til et større CO2-avtrykk.

– Vi har løst dette gjennom tett samarbeid med transportører som bruker eksisterende returtransport og tog. Siden behovet før gjødselen er størst i områder med lite returtransport klarer man å utnytte tomme containere som likevel skal tilbake til opprinnelseslandet. Det skal ikke være en eneste trailer eller båt ekstra for å frakte slam fra våre kunder, sier Wasmuth.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail