RØMTE HERFRA: Slakteriet brekke ligger i Instefjord i Gulen kommune. FOTO: TOR HØVIK (ARKIV)

Den rømte laksen var smittet av laksesykdommen PD

Et hull i noten i ventemerden til slakteriet skal være årsaken til rømmingen.


  • Lars Kvamme
Publisert

Tirsdag meldte Fiskeridirektoratet om en rømming fra Slakteriet Brekke i Gulen kommune. 10.000 laks med en snittvekt på fire kilo hadde rømt.

Nå opplyser selskapet selv at deler av fisken hadde fått påvist sykdommen PD – en fiskesykdom som rammer laks, og som skyldes viruset SAV.

De skriver i pressemeldingen:

«Den var vaksinert mot fiskesykdommen PD, men har likevel fått påvist viruset. Dette har derimot ikke noe betydning for å bruke fisken til konsum.»

– Vanskelig å si noe om smittefare

Selv om laksen ikke er farlig å spise, til tross for påvist PD, er det en viss smittefare for villfisk den møter i fjorden.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor stor smittefare for villfisken er, sier Bjørn Olav Kvamme.

Han er forskningssjef for avdeling for sykdom og smittespredning ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Kvamme forklarer at PD-syk fisk vanligvis er smittefarlig i et par uker etter at den er infisert. Dermed kommer smittefaren an på hvor lenge den rømte fisken har vært syk.

Mangler kunnskap

I tillegg betyr ikke at det er påvist PD på en lokalitet at all den rømte fisken var smittet. Er andelen av den rømte fisken som er smittet fisk høy, vil muligheten for spredning øke, er den lav vil mulighetene for spredning være mindre.

– Der det er gyteklar villaks på vei inn fjordene og opp elvene for å gyte kan denne potensielt bli smittet. Vi vet ikke helt konsekvensene av at denne fisken blir smittet heller, påpeker han.

Dersom rømt fisk går opp i elvene er det en liten mulighet for at den smitter ungfisk i elven. Hvor stor muligheten for dette er, og hvor store konsekvenser det kan ha, er noe vi jobber med nå.

Hull på to meter i diameter

Fiskeridirektoratet hadde på tirsdag tilsyn ved anlegget for å kartlegge hva som hadde skjedd.

– Vi ser alvorlig på all rømning. 10.000 laks er altfor mye. Merdene er omtrent tømt for fisk, sa Leni Marie Lisæter, seksjonssjef for kyst- og havbruksseksjonen region Vest til BT tirsdag.

Daglig leder i Slakteriet Brekke, Knut Strømsnes, påpeker at de varslet Fiskeridirektoratet med en gang.

– Vi oppdaget raskt et hull på 200 cm i diameter, noe som gjorde at vi varslet Fiskeridirektoratet, sier han i pressemeldingen.

Driver gjenfangst

Det var observasjoner av laks i Instefjorden mandag morgen som gjorde at slakteriet inspiserte ventemerden. De driver nå gjenfangst.

– Dette er svært beklagelig og skal ikke skje. Vi kommer til å gå igjennom alle rutiner for å finne ut hvordan vi kan hindre at noe slikt skal skje i igjen, sier Strømsnes.

Slakteriet oppfordrer fiskere som får laks om å rapportere antallet til selskapet.

– Dersom det er ønske om at fisken skal destrueres, tar Slakteriet Brekke imot denne, sier han.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail