Lerøy Vest anlegg i Øygarden. Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

ILA-smitte påvist ved Mowi-anlegg

Mattilsynet har påvist laksesykdommen ILA ved et oppdrettsanlegg drevet av Mowi i Herøy Kommune i Møre og Romsdal.

Publisert

Laksesykdommen er påvist ved lokaliteten 13246 Voldnes, i et anlegg drevet av John Fredriksen-dominerte Mowi, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

ILA-smitten ble bekreftet onsdag 29. januar.

– Påvisningen av sykdommen baserer seg på inspeksjon av fisken ved anlegget, obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, ifølge Mattilsynet.

ILA, eller infeksiøs lakseanemi, er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand. Viruset er ikke farlig for mennesker.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om mistanke ved Voldnes-lokaliteten den 17. januar.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Nye muligheter til havs?

Problemer med sykdommer, lus og miljø har satt en stopper for videre vekst i oppdrettsnæringen.

Skal næringen femdobles innen 2050, må oppdretterne finne nye måter å ale opp fisken på, og flere aktører ser store muligheter lenger til havs. Dette har vært tema i en tidligere episode av Sysla-podkastet Det vi lever av. Hør den her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail