Arkivfoto: Scanpix

ILA-smitte påvist i oppdrettsanlegg

Mattilsynet har påvist laksesykdommen ILA ved et oppdrettsanlegg drevet av Grieg Seafood i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark.


  • NTB
Publisert

Smitten er påvist ved sjølokaliteten 15460 Laholmen i Nordkapp kommune, skriver Mattilsynet.

ILA-smitten ble bekreftet torsdag 23. januar.

– Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen, opplyser Mattilsynet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Alle som ferdes og driver aktivitet knyttet til fiskerioppdrett oppfordres til å vise aktsomhet for å hindre spredning.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om mistanke 14. januar.

Det er samtidig mistanke om ILA-smitte ved et oppdrettsanlegg i Gildeskål kommune i Nordland.

Nye muligheter til havs?

Problemer med sykdommer, lus og miljø har satt en stopper for videre vekst i oppdrettsnæringen.

Skal næringen femdobles innen 2050, må oppdretterne finne nye måter å ale opp fisken på, og flere aktører ser store muligheter lenger til havs. Dette har vært tema i en tidligere episode av Sysla-podkastet Det vi lever av. Hør den her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail