Resultat etter skatt endte på 192,4 millioner kroner, ned fra 936 millioner kroner i samme periode i fjor. Foto: SalMar

Kraftig nedgang for Salmar

Men oppdrettsselskapet forventer høyere slaktevolum i 2020.

Publisert

Oppdrettsselskapet Salmar rapporterer om et operasjonelt driftsresultat (ebit) på 613,5 millioner kroner i tredje kvartal, en nedgang fra 939,1 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport som ble lagt frem torsdag.

Slaktevolumet i tredje kvartal endte på 35 800 tonn, ned 300 tonn fra samme periode i 2018.

Samlede driftsinntekter utgjorde i underkant av 2,8 milliarder kroner i kvartalet, på linje med tilsvarende periode året før.

Det operasjonelle driftsresultat per kilo endte på 17,12 kroner per kilo i tredje kvartal, en kraftig reduksjon på 8,91 kroner per kilo målt mot tredje kvartal i fjor.

Selskapet forklarer nedgangen med lavere lavere laksepriser og svake resultater i Nord-Norge, hvor resultatene omtales som «skuffende».

– Meget svakt

– Tredje kvartal har vært et blandet kvartal for Salmar-konsernet. Segment Midt- Norge leverer tilfredsstillende resultater. Salg og prosessering leverer gode resultater drevet av god drift og god disponering av volum i en krevende periode med fallende priser. Resultatet i segment Nord-Norge er imidlertid meget svakt, sier konsernsjef Gustav Witzøe.

Biologiske utfordringer knyttet til sykdom og risiko for sykdom i segment Nord-Norge har ført til uttak av fisk med lav snittvekt. Lokalitetene med biologiske utfordringer var tømt ved utgangen av tredje kvartal, opplyser Salmar.

Selskapet forventer imidlertid vesentlig lavere kostnadsnivå og høyere volum i fjerde kvartal.

Mens selskapet betegner resultatene i nord som skuffende, er segment Midt-Norge mer tilfredsstillende.

For å redusere biologisk risiko knyttet til lakselus i Midt-Norge, valgte Salmar å starte slaktingen tidligere enn planlagt mot slutten av perioden. Dette ga negativ påvirkning på kostnader, snittvekt og oppnådd pris i kvartalet. Av samme årsak forventes det også noe høyere kostnader og noe lavere volum for regionen i fjerde kvartal, opplyser selskapet.

Resultat etter skatt endte på 192,4 millioner kroner, ned fra 936 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Hvorvidt fremtiden til norsk oppdrettsnæring ligger offshore har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

Havbasert oppdrett

Konsernsjefen understreker at selskapet ser et betydelig potensial innen havbasert oppdrett i tiden fremover.

– Salmar ser alltid etter muligheter for å bedre operasjonell drift. For å styrke selskapets satsing på havbasert oppdrett har Salmar derfor etablert Salmar Ocean, hvor alle konsernets aktiviteter innen dette området samles. Vi ser ett betydelig potensial innen havbasert lakseoppdrett og ved å gjøre dette ønsker vi å forsterke vår ledende posisjon både med hensyn til teknologisk utvikling og biologisk produksjon. Dette vil bidra til en fortsatt bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring i årene fremover, sier Gustav Witzøe.

Oppdrettselskapet opprettholder forventningene om et slaktevolum på 145 000 tonn i Norge og 10 000 tonn på Island i 2019. For 2020 ventes et slaktevolum i Norge på 152 000 tonn og 10 000 tonn på Island.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail