Tidligere arbeidere i Sund Laksepakkeri. Fremst til høyre står Piotr Gora og Sylwester Wiechec. Foto: Gerhard Flaaten.

Tidligere Sund laks-arbeidere avslår meklingstilbud etter «knakende god dom»

LO-advokat Edvard Bakke sier meklingstilbudet fra motparten var for dårlig, etter en «knakende god» dom i tingretten. Nå blir det ankebehandling i Gulating lagmannsrett.

Publisert

I juli tapte Sund Laksepakkeri en rettssak i tingretten mot 45 tidligere ansatte i selskapet Norse Production, som drev laksepakkeriet. Dommeren slo fast at at de fagorganiserte arbeiderne hadde blitt diskriminert etter at ingen av dem fikk tilbud om arbeid, mens 85 uorganiserte fikk jobb.

I tillegg fikk arbeiderne medhold i at motparten hadde brutt regelen om fortrinnsrett ved ansettelse etter konkurs. 45 arbeidere ble tilkjent tilsammen 18,1 millioner kroner i erstatning.

Sund Laksepakkeri anket saken til lagmannsretten.

Tirsdag møttes partene i Bergen for mekling, men uten å komme frem til en enighet. Det var Frifagbevegelse som først omtalt saken.

Nå skal saken opp i Gulating lagmannsrett 27. april.

Har selvtillit etter seier i tingretten

Advokat Edvard Bakke i LO, som representerer de 45 arbeiderne sammen med advokat Fredrik Taarvig Wildhagen, sier til Sysla at seieren i tingretten gjorde at de la listen høyt for å gå med på et forlik.

Bakke sier det var Sund laks som tok initiativet til rettsmeklingen i lagmannsretten før ankebehandlingen. Slike meklinger er ikke obligatorisk, men er en mulighet for partene til å kunne komme frem til en løsning uten å gå inn i en omfattende rettssak.

LO: (f. venstre) Fredrik Taarvig Wildhagen og Edvard Bakke. Foto: Rune Sævig

– I forkant av tingrettsbehandlingen sa vi i LO som vi alltid gjør at vi er prinsipielt for å løse saken med mekling, siden det er mindre belastende for arbeidstakerne. Men da var ikke Sund laks interessert. Så fikk vi denne dommen i tingretten, som, hvis jeg skal være ubeskjeden, var knakende god og helt krystallklar. Da var det Sund laks som tok initiativet og ba om rettsmekling.

Bakke sier det er klart at de er villige til å forhandle, men at tilbudet fra motparten ikke var bra nok.

– Når vi har en så god dom, og det ikke er noen grunn til å tro at saken har blitt noe dårligere, tvert i mot, så måtte det være gode løsninger for at det skulle være aktuelt. Og det var ikke godt nok det som kom i går, sier Bakke.

Mener det ikke har funnet sted diskriminering

Advokat Dag Borgen Nødtvedt sier Sund Laksepakkeri mener det ikke har funnet sted noen ulovlig diskriminering.

– Vi er helt klart uenig i resultatet av dommen, og de begrunnelsene som ligger bak, sier Nødtvedt.

Han er heller ikke enig Bakkes beskrivelse av hvem som tok initiativ til mekling i de forskjellige instansene, og viser til at det er domstolene som tilbyr meklingen.

Fra venstre: Jannike Fredin og Dag Borgen Nødtvedt. Foto: RUNE SÆVIG

– Jeg kan faktisk ikke huske hvem som tok initiativ i tingretten. Men rettsmekling er et tilbud fra domstolen, og noen ganger er man interessert, andre ganger ikke. Når dommerne holder planleggingsmøte er det første de går gjennom om partene ønsker rettsmekling. Så si at den ene eller andre tar initiativ blir litt feil, sier Nødtvedt.

Nødtvedt ønsker ikke å kommentere nærmere på innholdet i meklingen tirsdag.

– Når det ikke ble noen løsning i rettsmeklingen viser det vel bare at man ikke klarte å møtes, sier han.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail