Foto: Salmon Evolution.

Henter 258 millioner til utvikling av landbasert oppdrettsanlegg

Dagens aksjonærer og industrielle investorer spytter 258 millioner kroner inn i Salmon Evolution.

Publisert

Pengene skal brukes til utviklingen av et landbasert oppdrettsanlegg, skriver selskapet i en pressemelding.

Dagens aksjonærer skyter inn 107 millioner kroner, mens investeringsselskapet Ronja Capital, eid av Roger Halsebakk, blir blant de nye eierne.

Halsebakk står blant annet bak Sølvtrans, verdens største brønnbåtrederi.

– Det er en tillitserklæring fra nåværende aksjonærer å gå inn med ytterligere kapital i selskapet. Erfaringen og kompetansen som aksjonærstrukturen besitter gjennom hele laksens verdikjede vil ha stor kvalitetsmessig innvirkning på den videre oppbyggingen av selskapet, sier styreleder i Salmon Evolution, Kristofer Reiten.

Vil produsere 36.000 tonn laks årlig

Nå vil Salmon Evolution begynne på selskapets store industriprosjekt for oppdrett på land.

Basert på gjennomstrømningsteknologi med gjenbruk skal selskapet bruke klart og friskt vann fra kysten utenfor Indre Harøy i Hustadvika kommune til å gi laksen i anlegget optimale forhold for vekst og god fiskehelse.

Anlegget skal etter planen ha en produksjon på 36.000 tonn laks i året, ifølge pressemeldingen. Byggestart er satt til andre kvartal 2020, med første smolt i vannet rundt slutten av 2021. Første slakting hetes å være klart ved slutten av 2022.

Slik skal anlegget se ut.

– Svært fornøyde

Teknologivalg sett i sammenheng med vekstmuligheter, risiko og avkastning var de viktigste årsakene til at Ronja Capital gikk inn på eiersiden i Salmon Evolution.

– Lav biologisk risiko har vært det mest sentrale for oss i vurderingen av investeringsmuligheter innen landbasert oppdrett. Vårt syn på selskapet har ikke endret seg til tross for svingningene i finansmarkedet de siste månedene Vi har fulgt prosjektet over lang tid, og ønsker nå å bidra til å utvikle selskapet videre, sier Tore Tønseth, investeringsdirektør i Ronja Capital.

Konsernsjef i Salmon Evolution, Odd Tore Finnøy, er fornøyd med å få på plass et industrielt sterkt eierskap.

– Vi er svært fornøyde med å få med oss flere industrielle og kapitalsterke eiere med et tydelig fotfeste langs kysten og i bransjen. – At vi har lyktes med å gjennomføre denne kapitalinnhentingen i det finansielle klimaet vi har nå er en tydelig bekreftelse av robustheten i Selskapet. Styrket nettverk, kompetanse og finansielt handlingsrom vil bidra til en meget spennende utvikling av selskapet, sier Odd Tore Finnøy.

DNB Markets og Pareto Securities var tilretteleggere for emisjonen.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail