Slik ser Equinor for seg vindkraftutbyggingen på Tampen i Nordsjøen. Montasje: Equinor

Vil bygge vindturbiner midt i fiskefelt

– Equinor tar ikke hensyn til fiskeinteressene i Hywind-prosjektet, sier Norges Fiskarlag.

Publisert

Equinor har planene klare for Hywind Tampen, som etter planen skal bidra til å delelektrifisere inntil fem installasjoner på sokkelen.

– Vi håper å fatte en endelig investeringsbeslutning for prosjektet i høst, sa Hilde Røed, visepresident for bærekraft i Equinor på Fornybarkonferansen slutten av april.

– Må flyttes lenger nord

Går alt som planlagt, skal det installeres elleve vindmøller med 8 MW-turbiner.

Disse skal delelektrifisere plattformene på Gullfaks og Snorre og vil dekke om lag 35 prosent av kraftbehovet på de fem installasjonene, og kutte CO₂-utslippene med rundt 200.000 tusen tonn.

Men i høringsbrevet fra Fiskarlaget påpekes det at vindturbinene er planlagt midt i gode fiskefelt i Nordsjøen.

De krever derfor at det blir foretatt en ny vurdering av plasseringen, siden den planlagte plasseringen av vindturbinene er i et område med stor fiskeaktivitet.

I et møte med Equinor tidligere i år spilte interesseorganisasjonen Fiskebåt inn at anlegget må legges parallelt med dybdekotene og flyttes lenger nord, fordi området hvor oljegiganten ønsker å legge vindmølleparken er en del av fiskeområdet Kanten/Renna som er viktig for trålerne, heter det i høringssvaret.

– Liten vilje og forståelse

Pelagiske kvoter tildelt norske fartøy i nordsjøbassenget i 2019 er:

  • Hestmakrell 64991 tonn
  • Kolmule 78149 tonn
  • Øyepål 67730
  • Makrell 152811 tonn
  • Nordsjøsild 114677 tonn

I tillegg til dette kommer seikvotene, og annen hvitfisk.

Fiskarlaget mener den planlagte vindmølleparken kan ødelegge for fiskeriene i området, og mener det også er fare for at fiskefartøy kan drifte inn i vindparken ved dårlig vær eller eventuell motorstopp.

– Vi har møtt liten vilje og forståelse fra Equinors side til å lytte til og ta hensyn til våre innspill, skriver Norges Fiskarlag i sitt høringssvar.

Vil ha milliardstøtte

Equinor har søkt om 2,5 milliarder i støtte fra Enova for å kunne gjennomføre utbyggingen av Hywind Tampen vindkraftanlegg. Det utgjør om lag 50 prosent av totalkostnaden på prosjektet.

I midten av mai sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen at han er stor tilhenger av Equinors vindkraftprosjekt i Tampen-området, og mener Enova kan bruke oppsparte penger til å støtte utbyggingen.

– De økonomiske forutsetningene er til stede dersom Enova lander på at det er et riktig prosjekt å støtte, sier Elvestuen.

Høringsfristen for konsekvensutredningen for Hywind Tampen-prosjektet går ut fredag.

– Vi opplever at vi har en åpen dialog med fiskeriinteressene, sier talsperson i Equinor Eskil Eriksen.

Han sier at selskapet vil gå nøye gjennom innspillene og inkluderes behandlingen i plan for drift og utbygging.

– Vi er ennå ikke i mål når det gjelder prosjektet. En eventuell gjennomføring forutsetter støtte fra Enova og at vi lykkes å redusere kostnader til et akseptabelt nivå, sier Eriksen.
Er Norge allerede i ferd med å havne bakpå innen havvind? Det har vi snakket om i Sysla-podkasten Det vi lever av. Få med deg episoden her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail