Helge O. Vikshåland, medlem av Fiskebåt og eier i båten Cetus. Foto: Silje Katrine Robinson

Mener havvind overkjører fiskeriinteresser

Fiskebåt frykter for fiskeriinteressene i utbyggingen av havvind, etter det de mener er en overkjøring fra Equinor i Hywind Tampen-prosjekt. Equinor inviterer til bedre dialog.

Publisert

Tirsdag holdt foreningen Fiskebåt Sør årsmøte, der konflikter med havvind sto på agendaen. Foreningen er del av havfiskerforeningen Fiskebåt, som organiserer havgående fiskebåter i Norge.

Både fra scenen og salen ble det fremmet skarp kritikk av Equinor sitt havvindprosjekt Hywind Tampen, og bekymringer for fiskeriinteressene i den videre utbyggingen av havvind i Norge. Fiskebåtreder Helge O. Vikshåland var blant de skarpeste kritikerne.

– Ingen vil å gå i skyttergravene, men når vi starter den grønne bølgen med en sånn konflikt – full krasj – om man ikke er der allerede så står man med den ene foten i skyttergravene, og er på vei ned, sier Vikshåland.

Godt fiske på Tampen

Vikshåland er fiskebåtreder og eier båten Cetus, som fisker kolmule på Tampen-området. Han kan fortelle om godt fiske i områdene som er tiltenkt den flytende vindmølleparken mellom oljeplattformene Snorre og Gullfaks. Dette fisket vil bli vanskelig dersom Hywind Tampen-prosjektet blir satt opp slik det er tenkt, sier han.

Båten Cetus fisker blant annet i området der Equinors Hywind Tampen er planlagt. Helge Vishåland er en av hovedeierne. Foto: Helge Vikshåland

Fra scenen viser han et bilde av det tiltenkte havvindområdet tegnet inn på et elektronisk kart. Gjennom det tiltenkte området går en rekke streker, som viser de såkalte dybdelinjene det fiskes etter. Linjene går stort sett i samme retning, og havvindområdet er skissert som en rombe som står skrått på disse. Blant annet på grunn av de flytende turbinenes oppankring vil det ikke være mulig å fiske inne i området.

Vikshåland sier han har vært på møte og kommet med innspill til Equinor. Han har foreslått å vri parken litt, slik at den heller går langs med fiskelinjene og unngår konflikt, men sier han ikke ble hørt. Så langt føler han seg overkjørt.

– Det er ikke mangelen på dialog som er problemet, det er mangelen på handling, sier Vikshåland.

Han sier fiskerne ga beskjed ved første anledning, og mener Equinor burde tatt kontakt tidligere.

– Vi kan ikke gjette oss til når de har et nytt prosjekt på gang. De må spørre om innspill før de er forbi point of no return, sier han.

Helge Vikshåland har tegnet inn Hywind Tampen som det lilla rutete området på et elektroniske kart. Strekene viser såkalte dybdelinjer som det fiskes etter. Foto: Helge Vikshåland.

Han får støtte av styreleder Stig Østervold i Fiskebåt Sør, som stiller seg bak uttalelsene. Østervold sier fiskerne kom for sent inn i prosessen, og mener konflikten kunne vært unngått dersom de hadde blitt invitert med på et tidligere tidspunkt.

Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt, sier fiskerne nå er bekymret for den videre utviklingen innen havvind etter erfaringen fra Tampen. Han understreker at fiskerne i utgangspunktet er tilhengere av utbygging av fornybar energi, men at det må tas hensyn til deres interesser.

– Det må være mulig å gjøre justeringer. Hvis ikke får de la være å bygge ut, sier Maråk.

Equinor: – Dialogen kom for seint

Sebastian Bringsværd, direktør for Hywind-utviklingen i Equinor, konstaterer at det ikke har vært etablert gode nok kanaler for dialog mellom dem og fiskeriinteressene. Om Hywind Tampen-utbyggingen sier han det var flere hensyn som måtte ivaretas, som gjorde at selskapet kom i gang med dialogen med fiskeriinteressene senere enn de skulle ønske.

– Det ble lagt noen begrensninger konkret på Equinor i den prosessen, både i forhold til tilstøtende lisenser og i forhold til eksternaliteter, som vi ikke hadde kontroll på, som gjorde at vi kom mye senere i gang med den dialogen vi ønsket å ha med fiskerinæringen og de andre næringene. Det er vi de første til å innrømme at vi gjerne skulle ønske var annerledes, sa Bringsværd fra scenen.

Sebastian Bringsværd, direktør for Hywind-utviklingen i Equinor. Foto: Silje Katrine Robinson

Til dette innvendte fiskebåtreder Vikshåland at dersom fiskerne ble involvert for sent i prosessen, så burde konsekvensene av det gå ut over Equinor, og ikke fiskeriinteressene.

Bringsværd i Equinor svarer at det uansett ikke hadde vært mulig å komme fiskerne fullt i møte.

– Jeg skjønner argumentet, men dilemmaet her er at hvis vi skulle gjort de endringene som var ønskelig her så hadde det ikke blitt noe prosjekt, sier Bringsværd.

Fra scenen ble han presset videre på årsaken til at dette ikke kunne gå.

– Vi måtte ha med oss alle partnerne, og dette ville ikke gått gjennom et partnerskap. Det er en kombinasjon av kostnader, og hva den parken skal gjøre. Hvis du hadde lagt den annerledes, så hadde ikke parken gjort det den skal gjøre, svarer Bringsværd.
Utbyggingsplanen for Hywind Tampen er nå levert til behandling hos Olje- og energidepartementet.

Vil etablere bedre kanaler

Bringsværd understreker at det er en lang historie med sameksistens mellom fiskeri og offshoresektoren, og at det er viktig at man akselererer dialogen også rundt havvind nå som dette skyter fart.

– For fremtidige prosesser, der det også kan bli snakk om større utbygginger, ønsker vi å være tidligere ute med fiskeriene, for å få til en god prosess. Det er viktig for oss å ha en felles forståelse for hvilke områder som er minst sårbare fiskeriene, og hvor det er mulig å sette opp vindparker, sier han.

Dersom man får tidlig innspill i prosessene vil det være lettere å justere, og å unngå konflikt, sier Bringsværd.

– Vi ønsker på ingen måte å stå her i samme situasjon om to eller tre år. Vi må finne de verktøyene som gjør at vi kan finne løsninger, sier han.

Han vedgår samtidig at det kan komme reelle interessemotsetninger mellom de to næringene. Da vil det bli opp til departementet å ta den endelige avgjørelsen, sier han.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail