Illustrasjonsbilde av laks i oppdrettsanlegg.

Laksevirus påvist i Mowi-anlegg

Det er påvist pankreassykdom på Mowis anlegg i Halsavika i Rogland.


  • Vetle Forsland
  • Adrian Søgnen
Publisert

På Mowi sitt oppdrettsanlegg i Halsavika i Tysvær kommune i Rogaland er det påvist pankerassykdom som følge av et virus, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

– Vi har sykdom i et anlegg i Rogaland. Fisken er rammet av Pankreas-sykdom, en veldig vanlig sykdom. Mattilsynet ble varslet for en stund siden, så vi har visst om dette en stund, sier Ola Helge Hjetland, talsperson for Mowi.

Det er ved oppdrettsanlegget Halsavika at smitten er påvist. Ill.: Barentswatch

Hadde mistanke om smitte

Mowi varslet om mistanke om sykdomsutbrudd 25. oktober, etter at det ble påvist positive resultater fra analyseresultater.

Etter at nye prøver ble tatt og undersøkt av Vetrinærinstituttet ble mistanken bekreftet 4. november.

– Mattilsynet ser alvorlig på funnet i dette oppdrettstette området. Lokaliteten ligger dessuten i et kontrollområde for infeksiøs lakseanemi. Påvisning av SAV 2 forverrer kompleksiteten i sykdomsbildet i området, sier Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynet.

SAV 2 er en subtype av pankreasviruset og er ufarlig for mennesker.

Det skraverte området på kartet viser området som kontrolleres for infeksiøs lakseanemi.

Område med stor oppdretts-aktivitet

Mattilsynet har startet kartlegging av smittestatus i området, heter det i meldingen. Det betyr at alle anlegg innenfor 30 kilometer av det rammede Mowi-anlegget blir fulgt opp.

Området har i følge Mattilsynet stor oppdrettsaktivitet. De er derfor opptatt av å forhindre smittespredning. Mowi får derfor ikke lov til å flytte fisk eller utstyr uten særskilt tillatelse.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver tilsynet.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail