Anleggene til Lingalaks i Hardangerfjorden. Arkivfoto: Roar Christiansen

Oppdretterne i Hardangerfjorden slipper produksjonskutt

Oppdretterne sier de har gjort en knallhard jobb for å forbedre luseproblematikken. Villaksforkjemperne er derimot sterkt kritiske til at oppdretterne får fortsette som før.

Publisert

Tirsdag presenterte fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen (H) de nye fargene i trafikklyssystemet som avgjør produksjonskapasiteten for laks, ørret og regnbueørret.

Her ble det klart at totalt ni produksjonsområder får grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten, mens to produksjonsområder på nordvestlandet får rødt lys og må redusere produksjonen.

De to gjenstående områdene, deriblant produksjonsområde 3 som strekker seg fra Karmøy til Sotra, får imidlertid gult lys.

Dette betyr at oppdretterne ved Hardangerfjorden slipper å kutte i produksjonen, noe som vekker sterke reaksjoner blant villaksforkjemperne.

Vil bli grønn

I dag finnes det rundt 167 oppdrettsanlegg mellom Karmøy og Sotra. En av oppdretterne i det omdiskuterte området i Hardangerfjorden er Krisitan Botnen, daglig leder i Lingalaks.

– Vi er fornøyde med at vi unngår reduksjon, men vi er heller ikke fornøyde med å være gule. Vi ønsker å være grønne, og mener dette er noe alle produksjonsområdene må jobbe for å bli, sier han til Sysla.

Lingalaks har syv konsesjoner og to visningskonsesjoner, og sikret seg i tillegg utviklingstillatelse til et lukket anlegg like før jul.

Botnen forteller at de fleste av anleggene til selskapet ligger i gul sone, men at de også har anlegg innenfor produksjonsområde 4 lenger nord som nå er blitt rødt.

Han er fortsatt usikker på hva konsekvensene av fargeleggingen vil bety.

– Det vil helt klart påvirke oss økonomisk, men det er vanskelig å si ennå. Vi har ikke fått vite hvor stor reduksjon det blir snakk om.

Botnen sier at produksjonen i Hardangerfjorden har forbedret seg etter tiltak fra oppdretterne i området, og sier selskapet har jobbet knallhardt for å holde lusetallene nede. Oppdretteren er likevel positiv til den nye ordningen, til tross for at produksjonen nå fryses.

– Det er positivt at det er kommet mer kunnskapsbasert fakta inn i trafikklyssystemet. Krisesituasjonen som noen har beskrevet har vi ikke kjent oss igjen i, men vi opplever at vi har et godt samarbeid med myndigheter og Havforskningsinstituttet for å få
frem et mest mulig korrekt bilde av lusesituasjonen i Hardangerfjorden. Vi tror det er en løsning som kan fungere bra for næringen, sier han.

Regjeringen la tirsdag frem de nye fargene for trafikklyssystemet. Illustrasjon: Nærings- og fiskeridepartementet.

– Ingen nåde for villaksen

Generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, som organiserer elveeiere over hele Norge, er derimot sterkt kritisk til fargeleggingen.

– Det er kort og godt ingen nåde for villaks og sjøørret. Nå blir det to år til med lidelse for de allerede hardt prøvede bestandene i Hardanger, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Han synes det er bra at regjeringen har tatt i bruk den røde fargen i den nordlige delen av Vestlandet, men mener myndighetene har sett bort fra rådene til styringsgruppen som vurderte graden av lusepåvirkning i 2018-2019.

Ulik tilnærming

Styringsgruppen består av forskere fra Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet, og er opprettet på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. I sitt råd til departementet, som ble lagt frem før jul, konkluderte Styringsgruppen med at produksjonsområde 3 hadde høy lusebelastning basert på tallene fra 2018 og 2019.

Seniorforsker Tor Næsje i NINA, ledet styringsgruppen.

Han vil ikke kommentere utfallet av trafikklysfargingen, og påpeker at departementet også tar flere hensyn enn dødelighet når de fargelegger oppdrettsområdene. Rådet fra styringsgruppen er derimot rent naturfaglig, understreker Næsje.

– Vi i styringsgruppen har en konservativ tilnærming til dødeligheten de siste to årene. Dette innebærer at vi vekter de ulike områdene ut fra det året med som hadde høyest lusebelastning, i dette tilfellet 2018. Departementet ser derimot på utviklingen mellom de to årene, som har vært positiv. Produksjonsområde 3, som vi kategoriserte til å ha høy lusebelastning, er derfor nå vurdert til gult og moderat lusebelastning av departementet, forklarer Næsje.

Departementet har med andre ord valgt å vektlegge den positive utviklingen i Hardangerfjord-området i 2019.

Vil ha lukkede anlegg

Evensen i Norske Lakseelver frykter imidlertid konsekvensene av at produksjonen får fortsette som før, og viser til at det er etablert en levende genbank for villaks og sjøørret i Hardangerfjord-området.

Problemer med sykdommer, lus og miljø har satt en stopper for videre vekst i oppdrettsnæringen. Ligger fremtiden til norsk oppdrettsnæring offshore? Det har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail