I september i fjor fikk fiskeridirektoratet melding om at laks hadde rømt fra Ocean Farmings oppdrettsanlegg “Håbranden” utenfor Frøya i Trøndelag.

Nå er merden tømt og selskapet er ferdig med sin opptelling.

Konklusjonen er at totalt 16.000 laks rømte. Fisken veide i snitt fire kilo.

Ocean Farming er en del av Salmar-konsernet.