Denne uken publiserte Norsk sjømatråd eksporttallene for 2017.

Sysla har sammensatt tallene til fire grafer som oppsummerer året.

Polen og Danmark topper listen, men ikke nødvendigvis fordi de spiser mest norsk sjømat, forklarer administrerende direktør i Norsk sjømatråd, Renate Larsen.

– Polen og Danmark var de største enkeltmarkedene for norsk sjømateksport i 2017. Disse er også tradisjonelle videreforedlingsmarkeder for norsk sjømat. Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia var de viktigste konsummarkedene for norsk sjømat, sier Larsen til Sysla.

Blokade mot øst

I tidligere år var Russland det viktigste eksportmarkedet for norsk sjømat. Etter deres annektering av Krim og aktiviteter i Øst-Ukraina innførte EU sanksjoner mot nabolandet i nordøst. Norge fulgte sanksjonene, hvilket ble besvart med et totalforbud mot russisk import av norske varer. Dette har fått konsekvenser for norsk sjømateksport.

– Russland var i perioden 2011-2013 Norges største eksportmarked for sjømat. I 2013 eksporterte Norge sjømat til Russland for 6,5 milliarder kroner, som utgjorde 11 prosent av den totale eksportverdien i 2013, sier Larsen.

Optimistisk på russisk åpning

Det er uklart når Norge igjen vil få lov til å eksportere til Russland. Nettstedet Ilaks.no skrev tirsdag at statssekretær Roy Angelvik i Fiskeridepartementet i hvert fall ikke trodde på en åpning i 2018. Samtidig var han optimistisk for fremtiden, og sa at dialogen og arbeidet mot Russland går i riktig retning.

Larsen i Norsk sjømatråd sier at den norske sjømatnæringen er vant med handels- og markedshindringer, og er en omstillingsdyktig næring.

– Norge eksporterer sjømat til 140 land og det viser at det er en robust næring. Volumet av laks har ikke økt de siste årene og med en stor etterspørselsvekst spesielt til Asia og USA har ført til høye laksepriser og derfor vekst i verdi, sier hun.