Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over, slås det fast i denne pressemeldingen. Regjeringen oppjusterer dermed anslaget for økonomisk vekst.

Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend, og regjeringen venter at arbeidsledigheten vil falle fra 4,3 prosent i år til 4 prosent neste år.

Olje:

Norsk olje og gass mener at neste års statsbudsjett viser hvor viktig det er å holde inntektene fra olje- og gassvirksomheten oppe:

 • De pågående utbyggingene på norsk sokkel har blitt 10,5 milliarder billigere siden i fjor, skriver E24.
 • Det gjelder ikke Martin Linge-utbyggingen. Her er overskridelsene oppe i 42 prosent.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 451 millioner kroner til Oljedirektoratets forvaltningsområder. Direktoratet skal bidra til å realisere mest mulig av ressurs­potensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet.

Maritim næring:

 • Det blir foreslått en ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft når disse skipene skal brukes i Norge. Regjeringen foreslår en garantiramme på ti milliarder kroner i 2018. Her kan du lese mer om ordningen.
 • Regjeringen foreslår også å gi over 2 milliarder i tilskudd til sysselsetting av sjøfolk i 2018.
 • Det blir foreslått å bevilge 75,2 millioner kroner til tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø.
 • Regjeringen vil bevilge 83,5 millioner kroner til Redningsselskapet, men Redningsselskapet er ikke fornøyd. I en pressemelding skriver de at forslaget fører til at Redningsselskapet må innstille etableringen av en ny havgående redningsskøyte i Finnmark.
 • I tillegg foreslås det å fjerne dagens krav om 15 meters båtlengde for å få fritak for merverdiavgift for bergings- og redningsfartøy.
 • Det settes av 400 millioner kroner til navigasjonsinfrastruktur (fyr, merker og andre navigasjonshjelpemidler) og 85 millioner kroner til et nytt multifunksjonsfartøy som vil bidra til et mer effektivt vedlikehold.

Havbruk og fiskeri:

Fornybar:

 • Regjeringen foreslår å tilføre 2,7 milliarder kroner til Enova.
 • Ifølge denne pressemeldingen forsterker regjeringen klima- og miljøprofilen i budsjettet med mer enn 1,3 milliarder kroner.

Miljøpolitisk leder i WWF Ingrid Lomelde mener det ikke satses nok:

 • 27 millioner kroner settes av til et nytt oljevern- og miljøsenter lokalisert i Svolvær.
 • Regjeringen foreslår en rekke endringer i avgiftene for elbiler og hybridbiler. Spesielt de største bilene blir dyrere, skriver DN.

– Klimaprofilen i budsjettet må styrkes. Forhandlingene må reversere usikkerheten som er skapt om elbilfordelene, trygge fortsatt satsning på fullskala karbonfangst og lagring og gi en mer offensiv satsing på utvikling av klimateknologi som gir grønn konkurransekraft, inkludert Enova, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO i en pressemelding.