– I dag kan lasting fra supplyskip til plattform ofte ikke skje ved for høye bølger og stor bevegelse. Vi har utviklet en sensor som monteres i bomtuppen på plattform-kranen. Denne gir en mye mer presis måling av bevegelser mellom plattformkran og skip enn i dag. Nøyaktig målinger av bevegelse der hvor lasten står, betyr at man har bedre kontroll, og dermed kan utføre lasteoperasjoner ved høyere bølger fordi man slipper å legge inn så store marginer som før, sier daglig leder Camilla B. Nylund i Optilift til Sysla.

Gründerbedriften Optilift AS med kontorer i Stavanger og utviklingsavdeling i Kristiansand, mener selv at de sitter på teknologi som kan spare operatørselskapene i oljebransjen for mye tid og penger, og dessuten gi bedre sikkerhet offshore.

Fra seks til 50 lastedager

Systemet vil også redusere faren for skade på personell og utstyr, ifølge Nylund, ved at kranføreren får bedre informasjon om fartøyets bevegelser og krokens plassering over lasten.

Selskapet skal nå ta med utstyret til Statfjord-feltet i august for å måle effektivitetsgevinster over tid.

– Vi gjorde en analyse av bølgehøyder og tunge lasteoperasjoner over 30 tonn på Gullfaks over en seksmånedersperiode i vinterhalvåret. Ut fra gamle målemetoder hadde det bare vært mulig å laste seks av dagene denne vinteren. Med sensoren vår ble vinduet åpnet til 50 dager.

Testes på Vallhall, Skarv og Ula

Svein-Harald Hetland, spesialist på kran- og løfteoperasjoner i BP Norge, sier at selskapet allerede har tatt i bruk utstyret i testkraner på Valhall, Skarv og Ula.

– Vi hadde en løfteoperasjon på 57 tonn hvor vi sparte 20 dager fordi løftet kunne gjøres i inntil 2,5 meters bølger, mot bare en meter tidligere. Statistisk er det rundt 10 ganger så mange dager hvor slike operasjoner kan utføres når vi utvider handlingsrommet fra en til 2,5 bølgemeter. Bare i dette tilfellet sparte vi rundt 600.000 kroner dagen, eller i overkant av 10 millioner kroner på hele jobben, sier Hetland.

Les hele saken på Sysla.