Bergen Group viser til laver inntjening i årets første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Ned fra 72 millioner kroner til 55 millioner for kvartalet – en nedgang på 24 prosent.

EBITDA viser et resultat på negative sju millioner mot positive fem i samme periode i 2017. Resultatet før skatt blir -8,9 millioner kroner.

Lavere aktivitet

Selv om ordreboken viser 138 millioner kroner i arbeid for selskapet – som er noe mindre enn i forrige kvartal – skriver de i sin kvartalsrapport at tallene er påvirket av lavere aktivitet i deler av markedet de betjener.

– Selskapets resultater de siste to kvartal er preget av svært lav aktivitet i arbeidet for Marinen, skriver styret i rapporten.

Bergen Groups arbeid for marinen er ifølge selskapet preget av usikkerhet rundt hvor mye tjenester som bestilles, men selskapet skriver at de har tro på økt aktivitet i fremtiden – og vil sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for å møte fremtidig etterspørsel.

Vitek-kjøpet avlyst

Bergen Group meldte tidligere i år at de ventet fremtidig vekst gjennom oppkjøpet av Vitek. Salget ble aldri en realitet da de to partene ikke kom til en enighet, det skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Fremst: Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA (t.h.) og adm.dir. Carl Christian Sibbern i Vitek AS

Vitek er eid av Tertnes Holding der bergenseren Jan Olav Jørgensen er hovedaksjonær. Jørgensen skulle med kjøpet bli en sentral aksjonær i Bergen Group, som var ventet fullført før sommeren.