– Med Johan Sverdrup-utbyggingen så tror jeg vi er på riktig spor, sier Statoil-veteran Kjetel Digre.

Digre er utbyggingsdirektør for det som kalles Norges største industriprosjekt i moderne tid – en feltutbygging der Statoil kommer til å ha 30 ganger lavere Co2-utslipp enn det som er snittet på verdensbasis.

 • For hvert fat olje som produseres i verden, slippes det i gjennomsnitt ut rundt 15 kilo CO2.
 • For hvert fat olje som skal produseres på Johan Sverdrup, vil Co2-utslippene være på 0,5 kilo.
 • På norsk sokkel er Statoil allerede blant de beste i verden. Utslippene per fat olje Statoil produserer i Norge ligger per i dag på cirka 8 kilo Co2.
 • Olje- og gassproduksjonen på Johan Sverdrup blir altså 30 ganger renere enn det som er vanlig på verdensbasis

Det får de til fordi produksjonen på gigantfeltet i Nordsjøen skal drives med ren, fornybar energi fra det norske fastlandet.  Dermed er også Johan Sverdrup helt essensielt i Statoils plan for å nå selskapets klimamål om å kutte utslippene fra norsk sokkel med 2 millioner tonn Co2 innen 2030.

– Det er jeg, alle leverandørene våre og alle som jobber på prosjektet veldig stolte av at vi klarer å finne tekniske løsninger for å få til, sier Digre.

Kjetel Digre er utbyggingsdirektør for Johan Sverdrup. FOTO: TRY / APT

Fakta

Statoil frem mot 2030

De globale energimarkedene står foran store endringer. Skal et selskap lykkes over tid, må det endre seg minst like fort som omgivelsene. Statoil er ikke noe unntak, og to områder er sentrale når Statoil nå beveger seg fra et fokusert olje- og gasselskap til et bredt energiselskap:

 • Statoil vil produsere olje og gass verden trenger på en konkurransedyktig måte med stadig lavere utslipp. Målet er å redusere utslippene globalt med 3 millioner tonn frem mot 2030.
 • Statoil vil vokse betydelig innenfor fornybar energi med en ambisjon om å investere rundt 100 milliarder de neste årene

Bytter gasskraft med vannkraft

160 kilometer rett vest for Stavanger kom beina til stigerørsplattformen til Johan Sverdrup på plass i fjor sommer – den første synlige delen til det som skal bli Johan Sverdrups massive feltsenter. Når hele anlegget blir komplett vil det bestå av en boligplattform, en stigerørsplattformen, en boreplattform og to prosessplattformer.

Men én ting man vanligvis ser på oljeplattformer offshore, får du aldri se på Sverdrup: Gassturbinene som på tradisjonelt vis har holdt plattformene selvforsynte med energi.

Turbinene bruker vanligvis deler av gassen som hentes opp fra havbunnen under produksjonen, til å lage kraft på stedet. Den store ulempen med dette er utslippene av miljøskadelige gasser. Gassturbinene står nemlig for over 80 prosent av utslippene som kommer fra olje- og gassutvinning.

– Du kan se for deg at du bruker den gassen på mer miljøvennlige måter andre steder, sier Digre.

På Johan Sverdrup har Statoil og partnerne rett og slett kvittet seg med turbinene, og i stedet skal energien som plattformen trenger, hentes fra kraftnettet på det norske fastlandet gjennom kabler på havbunnen.

Utbyggingsdirektør Kjetel Digre (nr 2 fra venstre) og Pieter Heerema fra Marine Contractors (nr tre fra venstre). Sistnevnte eier løfteriggen Thialf som i fjor sommer løftet på plass det 140 meter høye stålunderstellet til Johan Sverdrups stigerørsplattform ute på Utsirahøyden. FOTO: Håkon Fonseca Nordang

 

Ren vannkraft til havs

– Man kan tenke litt over hva som trengs for å hente kraften fra land. Det er ikke noe nytt i selve kraften, men det er nytt å bruke vannkraft til å drifte et helt område i Nordsjøen – slik som Johan Sverdrup bidrar til på Utsirahøyden, sier Digre.

Det er nemlig ikke bare å rulle ut noen skjøteledninger når det du skal gjøre er å drive et ca 200.000 tonn tungt feltsenter som skal hvile på til slutt fem gigantiske stålunderstell på mer enn 100 meters dyp og tåle stormer i orkans styrke. Det hele står 160 kilometer ute i Nordsjøen.

Statoil har i forbindelse med Johan Sverdrup-utbyggingen derfor bygget et helt nytt anlegg på Kårstø som kobles på det norske kraftnettet. Fra dette er det trukket undersjøiske kabler som skal transportere strømmen.

Fakta

Slik skal strømmen føres ut til havs

 • Et omformeranlegg på Kårstø kobles på det norske kraftnettet.
 • Her tas kraften som kreves for å drifte Johan Sverdrup ut og omformes fra vekselstrøm til likestrøm
 • Likestrøm er viktig for å kunne frakte strømmen over store avstander uten å tape for mye underveis
 • Ute på feltet tas kraften imot og gjøres igjen om til vekselstrøm
 • Allerede i midten av 2018 vil Statoil koble på strømmen, for å bruke kraft fra land for å gjøre energikrevende oppgaver også under byggefasen
 • I 2022, i andre fase av prosjektet, vil Johan Sverdrup muliggjøre elektrifisering av resten av Utsirahøyden med feltene Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen.

Årsaken til at dette gir en så stor klimagevinst totalt sett, handler om at vi befinner oss i Norge. For her i landet er det for det aller meste ren fornybar energi fra norsk vannkraft som forsyner kraftnettet, sammenlignet med land der strømnettet er drevet av kull eller andre kilder.

Dermed vil også oljeproduksjonen på Johan Sverdrup det meste av tiden drives av ren, fornybar energi.

– Og i tillegg får du ytterligere besparelser fra utslippene fra resten av feltene på Utsirahøyden, så det blir et betydelig bidrag totalt sett fra Johan Sverdrup og resten av området her, sier Digre.

– Det vi sparer der ute med å tenke utradisjonelt om kraftbruken, tilsvarer utslipp av mer enn 400.000 tonn Co2 i året, forteller Digre.

400.000 tonn Co2 i årlige besparelser tilsvarer effekten av å fjerne mer enn 200.000 personbiler fra norske veier.

Ganger man det opp med de 50 årene feltet skal leve, ender man totalt opp på 20 millioner tonn Co2 som ikke blir sluppet ut.

Det at man kommer opp i slike størrelser, handler om hvor gigantisk feltet er, og hvor lenge det skal være i drift.

Fakta

Dette er elefantfunnet Johan Sverdrup

 • Et av de største olje- og gassfunnene som er gjort på norsk sokkel
 • Feltet ligger i et område som kalles Utsirahøyden i Nordsjøen
 • Reservoaret ligger 1900 meter under havbunnen
 • Feltet rommer nok olje- og gass til å holde på i 50 år fra 2019
 • Ved oppstart vil det lages 440.000 fat per dag, maks produksjon er 660.000 fat per dag
 • Totalt beregnes det at feltet inneholder opptil 3 milliarder fat oljeekvivalenter
 • Statoil er operatør og har partnerne Lundin, petoro, Aker BP og Maersk Oil med seg i prosjektet

Nordsjøens gigant

Olje- og gassfeltet som i 2012 fikk navnet Johan Sverdrup, var opprinnelig to ulike oppdagelser som ble gjort av henholdsvis Lundin Petroleum og Statoil i 2010 og 2011. Daværende oljeminister Ola Borten Moe var den som fikk feltet omdøpt til Johan Sverdrup da man ble klar over at de to feltene hang sammen, og at petroleumsreservoaret var et av de aller største som er blitt gjort på norsk sokkel.

Johan Sverdrup er så stort at man regner med å kunne hente opp mange hundre tusen fat olje fra det hver eneste dag i 50 år etter man først skrur på kranene mot slutten av neste år.

– Når produksjonen er på topp, vil feltet stå for 25 prosent av all norsk olje- og gassproduksjon, forteller Digre.

– Alle vet at dette er stort. Det gjelder for alle som er involvert, eiere og driftere, men også de ringvirkningene det vil ha over 50 år, sier Digre.

– Når vi får det i drift, så vil det bli som en hjørnesteinsbedrift for hele Vestlandet.

Her er det gigantiske stålunderstellet som skal bære Johan Sverdrups stigerørsplattform. Det er det første av i alt fem understell som kommer på feltet. Når alt står ferdig, vil det være nesten 1.000 meter fra den ene enden til den andre. FOTO: Jan Arne Wold/Woldcam

Sagnomsust felt

Det er ikke til å komme utenom at Johan Sverdrup har fått en sagnomsust betydning i den norske oljebransjen. For akkurat da den aller største næringssektoren i Norge for et par år siden lå nærmest radbrukket på grunn av fallende oljepris og stadig færre kontrakter – så begynte oppdragene å strømme ut fra feltet som går under kallenavn som «Nordsjøens gigant», «elefantfunnet» og «gigantfeltet».

– Når Johan Sverdrup-anlegget står ferdig, så kommer det til å være nesten én kilometer fra den ene enden til den andre, forteller Digre.

Eline Halvorsen og Jarle Jensen jobber hos Aibel i Haugesund med monteringen av de ulike modulene som til slutt skal utgjøre boreplattformen på Johan Sverdrup. FOTO: Øyvind Sætre

Så langt er det lagt ned vanvittige 50 millioner arbeidstimer i utbyggingen. Det tilsvarer at 1000 folk skulle ha jobbet døgnet rundt bare med Johan Sverdrup i nesten 6 år hver.

Digre mener man kan spørre seg hva som ville skjedd med petroleumsnæringen, men kanskje særlig den norske leverandørindustrien, dersom Johan Sverdrup ikke hadde kommet da det gjorde.

– Johan Sverdrup kom da vi var på vei inn i en krise, og det har helt klart bygget en bro over en stor aktivitetsdump, sier Digre.

Andre har tatt større ord i bruk: det er mange eksperter som har gitt Johan Sverdrup-utbyggingen æren for å ha dratt norsk økonomi ut av oljekrisen som rammet særlig Vestlandet og kyststrøkene i 2015-2016.

Her fraktes toppmodulen av boredekket på Johan Sverdrup fra kværner på Stord til Aibel i Haugesund. Ifølge utbyggingsdirektør Kjetel Digre er det så langt gått med 50 millioner arbeidstimer i prosjektet. FOTO: Øyvind Sætre

Kontraktene som Statoil så langt har tildelt i forbindelse med utbyggingen er kommet opp i over 60 milliarder kroner. Av disse er 70 prosent gått til norske leverandører.

Selve plattformene begynner å få sine omriss på de stedene der de bygges. Og over Haugesund ruver nå Johan Sverdrups boreplattform 147 meter over byen og verftsområdet til Aibel. Tårnet er som en mastodont som bringer løfter om både arbeid og oppdrag i lang tid fremover.

Digre understreker at alle som er dratt inn i Johan Sverdrup-prosjektet skjønner at de har vært heldige.  

– Vi må være ydmyke. Det er ikke alle som har fått ta del i det. Vi er glade for hvor vi er, men det er ingen som vil feire før vi er i mål, sier Digre.

– Vi føler på et stort ansvar om å gjøre dette så bra som mulig.