Det familieeide selskapet Reinertsen har vært gjennom en tøff tid, med lønnskutt og oppsigelser.

Nå kjøper Aker Solutions virksomheten for 212,5 millioner kroner.

– Ved å kombinere kunnskapen og erfaringen som selskapene har, vil vi forsterke vår tilstedeværelse i det norske vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet. Dette vil bidra til å sikre kjernekompetanse på nøkkellokasjoner og posisjonere oss for en markedsoppgang, sier Aker Solutions-sjef Luis Araujo i en pressemelding.

Fakta
  • Reinertsen har om lag 700 ansatte.
  • Selskapet er den tredje største vedlikeholds- og modifikasjonsleverandøren offshore Norge.
  • Selskapets største kontorer er i Trondheim og Bergen.

Statoil-kontrakter

Virksomhetsoverdragelsen forventes å bli gjennomført i andre kvartal, og innebærer at Aker Solutions vil overta Reinertsens olje- og gasseiendeler i Norge. Avtalen ekskluderer Reinertsens gjeld per 19. desember 2016, da selskapet leverte inn begjæring om gjeldsforhandlinger, heter det i meldingen.

Reinertsens ordrereserve består blant annet av nøkkelkontrakter med Statoil for vedlikehold og modifikasjoner, inkludert en rammekontrakt på minst seks år som ble tildelt i desember 2015. Ordreboken inneholder også noen mindre ingeniør- og subsea-servicekontrakter.

Alternativet var konkurs

Veien frem har vært tung.

– Alternativet til den løsningen gjeldsnemnda nå har lyktes å komme frem til ville vært en konkurs, som igjen ville medført at alle de ansatte hadde mistet jobben og det ikke ville blitt noen dividende til kreditorene, sier advokat Joar Grimsbu i en pressemelding fra gjeldsnemnda.

Det skriver Adresseavisen.

Les også:

– Nå blir olje og gass-virksomheten videreført og de ansatte blir tatt vare på. Det samme blir kunder, og det blir dividende til kreditorene. Reinertsen AS og gjeldsnemnda mener dette er den optimale løsningen for alle involverte, fortsetter han.

Mer gjeld

Han legger ikke skjul på at det har vært en svært krevende prosess hvor det tilnærmet daglig har oppstått nye problemstillinger av faktisk- og juridisk art.

I begjæringen om gjeldsforhandlinger fra Reinertsen AS ble det oppgitt at selskapet hadde en gjeld på ca 900 millioner, men arbeidet i gjeldsnemnda har avdekket at gjelden i realiteten er på over  1,6 milliarder.

Nytt hjem

Fra 2002 til 2010 jobbet bedriftene sammen på prosjekter gjennom det felles eide selskapet Aker Reinertsen. Reinertsen-ansatte i Trondheim og Bergen vil bli overført til lokale Aker Solutions-kontorer for å kunne realisere noen av synergieffektene som planlegges fremover.

– Vi er glade for å ha funnet et nytt hjem til vår olje- og gassvirksomhet etter en svært vanskelig tid for selskapet vårt, sier Thomas Reinertsen, visekonsernsjef i Reinertsen i meldingen.

Fremdeles utfordringer

– På kort sikt vil vi fremdeles møte på noen utfordringer, men langsiktig vil dette grepet sikre arbeidsplasser i Midt-Norge og gjøre oss i stand til å fortsette den lange historien vi har med å levere tjenester til høy kvalitet, fortsetter han.

På to år er antall ansatte i Reinertsen redusert fra 2428 til rundt 700 ansatte i dag, skriver DN.

Reinertsen hadde en omsetning på om lag 800 millioner i 2016. Det er forventet at oppkjøpet vil bidra positivt til Aker Solutions inntjening fra 2018.

Kjøpet er betinget av godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter.