Equinor har tatt i bruk opsjoner og gir med det enda mer jobb til Aker Solutions og Kværner på deres enorme Johan Sverdrup-prosjekt.

Det melder selskapene fredag morgen.

Både Kværner og Aker Solutions er i gang med å koble på stigerørsplattformen, som er den største påkoblingsjobben på feltet.

Opsjonene er en fortsettelse av dette arbeidet, og innebærer å gjennomføre påkobling av bolig- og utstyrsplattformen, samt offshorearbeid i forbindelse med fase to av stigerørsplattformen.

Johan Sverdrup fase 2

  • Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform til feltsenteret + satelittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen, samt kraft fra land til Utsirahøyden 2022.
  • Passert beslutning om videreføring DG2.
  • Investeringsbeslutning (DG3) og innlevering av plan for utbygging og drift: Andre halvår 2018.
  • Investeringsestimat: 40 – 55 milliarder kroner
  • Break-even: Under 30 dollar per fat
  • Produksjonsoppstart 2022

Kilde: Equinor

I rute

Fellesprosjektet med Aker Solutions er basert på en 50/50-modell hvor Kværner er en underleverandør til Aker Solutions.

Arbeidsomfanget for de to selskapene frem til ferdigstillelse består hovedsakelig av planlegging, ledelse og påkobling av Johan Sverdrup utstyrs- og boligplattform, samt påkoblingsarbeid i forbindelse med fase to-modifikasjonene av stigerørsplattformen.

Jobb til 3-400 personer

– Offshore-arbeidet vi allerede er i gang med har god framdrift og vi er på plan, uttaler Hans Petter Mølmen, konserndirektør for «New Solutions» i Kværner.

Forberedelsene til prosjektet starter denne høsten. Offshoreperioden for utstyrs- og boligplattformen har planlagt oppstart våren 2019.

Fullt mobilisert er det ventet at prosjektet vil ha en bemanning på rundt 3-400 personer i rotasjon.