Aker BP produserte 146.100 fat oljeekvivalenter i tredje kvartal 2019. Det er høyere enn forrige kvartal da tallet var 127,300 fat, men lavere enn samme periode i fjor da tallet var 150,600 fat.

Produksjonen var lavere enn selskapet hadde forventet, hovedsakelig på grunn av forsinket oppstart av nye brønner på Valhall etter den planlagte vedlikeholdsstansen i juni.

De nye brønnene, sammen med at produksjonen ved Johan Sverdrup fases inn, gjør at selskapet venter økt produksjon i kvartalene fremover.

Feil kostet 128 millioner

I juni oppdaget selskapet en feil i en kobling på en fortøyningsramme på en Mid Water Assembly på Alvheim-feltet. Reparasjonskostnadene ble rundt 14 millioner dollar, tilsvarende rundt 128 millioner kroner, for selskapet.

Nedskriver for 730 millioner kroner

Selskapet opplyser at de venter å gjøre en nedskriving på teknisk goodwill, eller skattegoodwill, på 80 millioner dollar, tilsvarende rundt 730 millioner kroner. Teknisk goodwill er avvik mellom utsatt skatt målt i nominell og virkelig verdi.

“Det er ikke noe utsatt skatt tilknyttet den tekniske goodwillen, slik at nedskrivingen ikke vil kunne trekkes fra på skatten”, heter det.

Ifølge E24 skal de de tekniske nedskrivingene være knyttet til Ula-feltet. I første kvartal tok selskapet en nedskriving der på 68,9 millioner dollar, tilsvarende 628 millioner kroner.

Skatt på over 100 prosent

Videre opplyser selskapet at de venter at den effektive skattesatsen for selskapet vil bli godt over 100 prosent i tredje kvartal, på grunn av nedskrivingen av den tekniske goodwillen og økt utsatt skatt som hovedsakelig skyldes endringer i valutakursene.