Det var E24 som først meldte om Aker BPs allianse med  Kværner og Aker Solutions om bygging av faste offshoreinstallasjoner.

Rammeavtalen løper over seks år med opsjoner for å forlenge samarbeidet i ytterligere fire år.

Verdien av samarbeidet for de to leverandørbedriftene vil avhenge av hvor mange prosjekter Aker BP setter i gang under rammeavtalen.

Aker Solutions skriver i en pressemelding at de skal levere ingeniør- og innkjøpstjenester inn i samarbeidet. Kværner skal på sin side stå for bygging og oppkobling av plattformdekk og -stålunderstell til faste offshoreplattformer.

Samarbeidet går fra å jobbe med små ubemannede brønnhodeplattformer til store feltsentre for olje- og gassproduksjon. De to selskapene skal bistå i hele prosessen, fra forhåndsutredning (Feed) til planlegging og oppfølging frem til ferdigstillelse.

– Å bli en strategisk alliansepartner med Aker BP åpner opp betydelige forretningsmuligheter for Kværner. Vår rolle i alliansen betyr at vi kan benytte ekspertisen og kapasiteten til hele Kværners organisasjon på Stord, Verdal og Forneby, sier Kværner-sjef Jan Arve Haugan.