Det var Teknisk Ukeblad som først meldte om beslutningen om å legge ned prosjektet.

Lisenseierne har i lengre tid evaluert muligheten for en oppdatert utbyggingsplan, en såkalt PUD, for feltet. Målsettingen har da vært å identifisere en sikker og lønnsom utbygging, opplyser Grethe Elise Foldnes, talskvinne i operatørselskapet Talisman.

– Etter en grundig prosess, inkludert utsettelse av den opprinnelige fristen, konkluderte partnerskapet med at prosjektet ikke har den økonomiske robustheten som er nødvendig for å forsvare en ny utvikling av feltet og dermed en oppdatert PUD, sier hun videre.

Taper fem millarder

Talisman og de øvrige rettighetshaverne i Yme har investert drøyt 11 milliarder kroner i prosjektet, og av disse har om lag seks milliarder vært regnet som tapt. Selskapet har til nå håpet at de øvrige investeringene kunne brukes i en ny utbyggingsløsning.

Fakta

Yme-plattformen:

  • Bygget i Abu Dhabi av SBM Offshore
  • Ble kraftig forsinket til Norge
  • i 2012 avdekket Ptil en rekke feil ved plattformen
  • 10. juli 2012 ble plattformen evakuert på grunn av sprekker i bærestrukturen
  • I mars 2013 ble det klart at plattformen skal skrotes

Når prosjektet nå legges ned, er imidlertid også de resterende fem milliardene tapt.

– Vi har hele tiden sett på konsepter der eksisterende infrastruktur på feltet kunne brukes videre. Med denne beslutningen sier det seg selv at utstyret ikke vil bli brukt, og dermed blir det riktig å si at også disse pengene er tapt, sier kommunikasjonssjef Grethe Elise Foldnes i Talisman Norge til Sysla.

Også plattformeier SBM Offshore har tapt mange milliarder på prosjektet.

Planlegger fjerning

Olje- og energidepartementet har nå gitt lisenseierne tillatelse til å starte forberedelser for avvikling av prosjektet.

– Dette betyr at vi nå begynner å planlegge fjerning av de gjenværende installasjonene på feltet. Dette innebærer at brønnene plugges, havbunnsutstyr fjernes, og at produksjonslisensen leveres tilbake til norske myndigheter, sier Foldnes til Teknisk Ukeblad.

Til Sysla sier Foldnes at planene for fjerningen skal leveres departementet i juni neste år.

Grethe E. Foldnes

Grethe E. Foldnes

I utgangspunktet skulle partnerne levert ny utbyggingsplan våren 2014. Det lyktes de imidlertid ikke med, og planen ble utsatt på ubestemt tid.

Allerede da verserte imidlertid ryktene om at det gikk mot en skrinlegging av hele prosjektet.

Spøkelsesplattform

I mars 2013 besluttet Talisman og plattformeier SBM Offshore at skandaleplattformen Yme skulle skrotes. Da hadde installasjonen allerede levd et langt liv fylt med nedturer.

Plattformen ble først svært forsinket fra verftet i Abu Dhabi. Da den endelig var på plass i Norge i 2010, avdekket Petroleumstilsynet (Ptil) en rekke mangler, og omfattende utbedringer var nødvendig. Sommeren 2011 var plattformen endelig på plass i Nordsjøen, men i juli 2012 måtte den evakueres da det ble oppdaget svikt i bærekonstruksjonen.

Siden da har plattformen stått ubemannet som en spøkelsesplattform på Yme-feltet.

Plattformen skal etter planen flyttes bort fra feltet senere i sommer.

– Vi avsluttet det forberedende arbeidet i april. Nå venter vi på at fartøyet som skal fjerne plattformen, skal gjøres helt klart og godkjennes for jobben, sier Foldnes.

 Operatør Talisman eier 60 prosent av Yme-lisensen. De øvrige partnerne er Lotus Exploration (20 prosent), Tellus Petroleum og KUFPEC Norway (10 prosent hver). Tellus kjøpte sin andel fra Wintershall som del av en større handel for to uker siden.