Produksjonsfartøyet Petrojarl Varg skal etter planen forlate feltet 1. august 2016, viser dokumenter Offshore.no har fått tilgang til.

– Produksjonen på Varg-feltet faller gradvis og resultatene den siste tiden viser at feltet ikke lenger kan drives økonomisk. Vi har derfor valgt å avslutte avtalen om innleie av produksjonsskipet. Oljeprisen er naturlig nok en del av dette bildet, sier pressekontakt Grethe Elise Foldnes i Repsol Norge

Kontrakten med Teekay for leie av flyteren ble sagt opp 19. november i fjor. Dette til tross for at kontrakten ble forlenget fram til 2019 så sent som i august samme år.

Fakta
  • Varg er et oljefelt som ligger sør for Sleipner i den midtre delen av Nordsjøen.
  • Feltet er bygget ut med produksjonsskipet Petrojarl Varg.
  • Avslutningsplanen for feltet ble godkjent i 2001. Planen var da å produsere til sommeren 2002, men tiltak som er gjennomført på feltet, har forlenget levetiden.
  • Varg er i halefasen, men det har vært forventet at feltet kunne produsere til 2021.

Kilde: Norsk petroleum

I opplag

– Per i dag ser det ut til at fartøyet vil gå i opplag i påvente av en ny kontrakt, opplyser Rebecca Jakobsen i Teekay, som drifter fartøyet, til Offshore.no.

Sselskapet blir dermed nødt til å kutte antallet offshorestillinger.

– Vi jobber aktivt for å sikre videre utnyttelse av Petrojarl Varg, både i og utenfor Norge, men ser oss likevel nødt til å redusere antallet ansatte. Vi har per i dag ikke tall på hvor mange som rammes, sier Jacobsen.

– Kunne produsert til 2021

Feltet inneholder fortsatt rundt 8,5 millioner fat olje, og Varg har ifølge Oljedirektoratet kapasitet til å produsere helt fram til 2021, men det forutsetter boring av nye produksjonsbrønner.

Men ifølge operatøren har feltet gått med tap siden august i fjor. Videre investeringer er ikke vurdert lønnsomme.