Waler Qvam. Foto: Berit Roald/ Scanpix.

Vil halvere kostnaden per oljefat på norsk sokkel

Walter Qvam har fått i oppdrag å stikke ut framtidskursen for norsk oljenæring. Industritoppen har allerede satt høye mål på vegne av bransjen.

I slutten av januar ble det kjent at Walter Qvam, tidligere konsernsjef i Kongsberg-gruppen, skal lede KonKraft-prosjektet “Konkurransekraft – norsk sokkel i endring”.

Torsdag fortalte han om prosjektet på advokatfirmaet Kluges årlige oljeseminar.

Fakta

KonKraft

  • Forkortelse for Konkurransekraft på norsk sokkel
  • Samarbeidsarena for oljeindustrien
  • Består av bransjeforeningene Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund, samt arbeidstagerorganisasjonen LO og LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.
  • Skal være premissleverandør for nasjonale strategier i oljenæring, med spesiell oppmerksomhet på norsk sokkels konkurranseevne

“Konkurransekraft – norsk sokkel i endring”

  • Prosjekt satt i gang i januar 2017
  • Ledes av Walter Qvam
  • Skal levere innstilling 1. januar 2018

– Vi har kommet godt i gang med arbeidet. Men vi har jo bare holdt på en drøy måned og er fortsatt i en veldig tidlig fase, sier Qvam til Sysla.

Han har likevel rukket å sette flere offensive mål på vegne av industrien. Blant annet at de rene produksjonskostnadene på norsk sokkel i snitt bør ned til tre til fire dollar per fat.

Vil ha mer samarbeid
I dag ligger tilsvarende tall rundt åtte dollar fatet.

– Jeg vet at dette er et hårete mål. Men så ambisiøse bør vi være, da har vi noe å strekke oss etter.

Til tross for at oljenæringen allerede har kuttet kostnader i stort omfang de siste årene, mener nemlig Qvam at det er mer å hente. De viktigste virkemidlene er mer samarbeid og økt digitalisering og robotisering.

– Oljenæringen må bli flinkere til å samarbeide, både på tvers av bedrifter innad i industrien og med andre bransjer, sier han.

– Samtidig kan bedre utnyttelse av digitale ressurser være med på å presse ned kostnadene. Det handler for eksempel om at store datasett kan gi bedre planlegging. Samtidig er det mye å hente når det kommer til fjernstyrte plattformer, autonome skip og lignende teknologi.

– Fornuftig
Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener det er lurt å sette seg høye mål.

– Det er nok litt optimistisk å tro på ytterligere så store kutt, men jeg ser mer på dette som noe å strekke seg etter. Jeg tror det er fornuftig å ha et slikt mål, sier Knudsen.

Han understreker at det også vil være store forskjeller på felt som allerede er i produksjon, og prosjekter som kommer senere med nye løsninger.

Knudsen peker også på at bransjen har kuttet mer og raskere enn mange trodde var mulig.

– Bransjen har gått gjennom en imponerende omstilling. Mange er overrasket over hvor fort det har snudd, sier han.

Nå fortsetter arbeidet til Walter Qvam og hans utvalg. Den konkrete jobben i de ulike arbeidsutvalgene starter i april, og innstillingen skal etter planen leveres innen 1. januar 2018.