– Den dagen vi klarer å oppnå best resultater i sikkerhetsarbeidet, er den dagen vi som ledere er synlige og er ute i prosjektene og snakker med de ansatte, sa Kyllingstad under et innlegg på Petroleumstilsynets topplederkonferanse tirsdag, skriver Aftenbladet.

– Vi må erkjenne at ikke alle er akademikere. Blir det for mye papir, vil de som ikke er det distansere seg fra det.

Kyllingstad mener at det ikke bare er de siste to årene sikkerheten på norsk sokkel har blitt verre, men at det er nå det har blitt synlig. Han mener at det handler om ledelse.

– Mange ledere har bommet på ressursbruken og på kommunikasjonen. Det har vært manglende styring på ressursbruken, sa Kyllingstad.

– Vi som ledere har et ansvar. Jeg opplever at vi bruker mange ressurser, men at vi ikke alltid har kontroll på hvordan disse blir brukt. Vi har bommet litt av og til, men vi som ledere må engasjere oss.

41 sider om vernehansker

Kyllingstad brukte et eksempel fra et av sine egne selskaper. Da det kom inn en klage på vernehansker, ble det satt i gang et arbeid med dette internt. Dette arbeidet skjedde uten at ledelsen var involvert. Og det resulterte i en rapport på 41 sider om vernehansker.

– Folk gjør det ikke fordi de tror det er feil, men fordi de tror det er riktig. Da har lederen bommet på å forklare hva som er oppgaven.

– Det er ledelsen som må prioritere. Det er mulig å gjøre ting enklere og bedre.

Folk skal være like friske når de går fra arbeid som når de kommer, sa Kyllingstad.

– Vi har gjort en god jobb på sikkerhet, og vi gjør en god jobb, men det er mer igjen.