Statoil har hatt en høst med flere hendelser, som nå er under granskning, både internt i Statoil og fra Ptils side.

– Alvorlig

– Det siste året har vi sett en trend som bekymrer oss, og særlig den siste tiden har vi hatt for mange hendelser som bekrefter denne trenden. Dette er alvorlig, sier Sætre til Aftenbladet.

– Er det noen indikasjoner på at disse hendelsene kan ha sammenheng med kostnadskutt?

– Det er spørsmål vi stiller oss. Men ut fra det vi ser nå, er det ingen indikasjoner på det. Men det vi for enhver pris må forhindre er at et forbedringsarbeid på kostnadssiden går på bekostning av sikkerheten. Det er helt uakseptabelt. Ser vi noe sånt må vi gripe tak i det med en gang.

Konsernsjefen sier at Statoil nå gjør det de kan for å finne ut av enkelthendelsene den siste tiden, og at målet er å finne de bakenforliggende årsakene.

– Viktig å handle nå

– Allerede før sommeren, da vi så svake signaler, satte vi i gang en rekke tiltak. Dette forsterker vi nå på konsernnivå. Det skal folk føle seg trygge på, at vi faktisk tar tak i dette og gjør det vi kan. Vi kan aldri fjerne all risiko fra vår virksomhet, men vi kan i allefall gjøre alt vi kan for å begrense og redusere risikoen.

Sjef for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund, legger til at selv om det har vært mye som har skjedd den siste tiden, er det viktig å sette dette i et større perspektiv.

– Jeg har stor respekt for at når vi har disse hendelsene, så blir det voldsomt og overveldende og folk blir bekymret. Samtidig er det viktig at vi ser det i kontekst av utviklingen de 10 siste årene. Da har vi hatt en jevn og god utvikling. Det vi ser nå forstyrrer bildet vårt. Per nå er vi på nivå med 2013 når det gjelder tilløp til hendelser. Men det er viktig at vi ikke mister troen og perspektivet i dette, sier han.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) varsler en ny stortingsmelding om sikkerheten på norsk sokkel etter de alvorlige hendelsene på norsk sokkel det siste året.

Hør intervju med Anders Opedal, konserndirektør for drift og sikkerhet i Statoil: