Lørdag måtte rundt 20 ansatte evakueres fra boreriggen Songa Endurance på Trollfeltet etter en gasslekkasje, og søndag måtte brorparten av de ansatte på Statfjord A-plattformen evakueres etter at det oppsto brann i en pumpe i et utstyrsskaft. Nå vurderer Petroleumstilsynet å granske hendelsene.

– Tilsynet har fulgt begge disse hendelsene tett i løpet av helgen. Om vi skal iverksette gransking, vil vi ta stilling til mandag. Mandag morgen vil relevante fagmiljøer samle seg for å vurdere de to hendelsene og vår videre oppfølging av dem, opplyser Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet til NTB.

Ny hendelse søndag ettermiddag

Det oppsto en gasslekkasje på Gullfaks A-plattformen i Nordsjøen søndag ettermiddag. 210 personer var om bord da alarmen gikk.

Gassalarmen gikk på plattformen, som opereres av Statoil, klokken 15.19 søndag, skriver Stavanger Aftenblad.

210 personer var om bord da alarmen gikk, og alle som ikke har spesielle oppgaver knyttet til kriseberedskapen, mønstret i livbåtene.

– To gassdetektorer ble utløst i forbindelse med arbeid på et brønnhode i et såkalt ventiltre om bord, opplyser pressekontakt Ola Anders Skauby i Statoil.

Han sier at det var arbeidere i det aktuelle området, og at lekkasjen raskt ble avstengt.

– Slukkingsanlegget ble utløst automatisk, sier Skauby.

– Skal være trygt

SAFE, som organiserer ansatte i energisektoren, er bekymret for sikkerheten.

– Det er for tidlig å være konkret om disse to hendelsene, men vi har en stigende bekymring for sikkerhetsnivået, spesielt når det spares og kuttes overalt, sier leder Hilde-Marit Rysst til  enerWE.

Mediekontakt Ola Anders Skauby i Statoil sier at sikkerhet er grunnleggende for all virksomhet Statoil bedriver.

– Det skal være trygt å være på jobb for Statoil. Målet med effektiviserings- og forbedringsarbeidet vi gjør, er å styrke og forbedre sikkerheten ytterligere og drive mer effektivt, sier han til NTB.

– Når det gjelder de to hendelsene, så er det snakk om to isolerte hendelser som vi nå vil gjennomgå for å finne både de direkte og de eventuelt bakenforliggende årsakene. Vi har nå ikke noe grunnlag for å spekulere på hvordan de oppsto, sier han.