Digitalisering, roboter og kunstig intelligens vil de kommende årene føre til store endringer i næringslivet og i samfunnet ellers. Snart kommer satsingen Sysla Teknologi, som skal dekke denne utviklingen fra et næringsperspektiv. Du kan melde deg på nyhetsbrevet allerede nå: