Nå skal Faroe Petroleum og medeier Point Resources AS vurdere alternativer for kommersialisering av

Fakta

Faroe Petroleum

  • Grunnlagt i 1997 og registrert på Færøyene i 1998.
  • Kom til Norge i 2006.
  • Gruppens holdingselskap er børsnotert i London.
  • Den norske delen av selskapet utgjør 70 prosent av virksomheten.

Kilde: Stavanger Aftenblad

Det var i går selskapet kunne melde at de har avsluttet boringen av et vellykket sidesteg på Brasse. Funnet er anslått å inneholde utvinnbare ressurser på mellom 43 og 80 millioner fat oljeekvivalenter hvorav 28 – 54 millioner fat er olje, og resten gass. Kjernetester og loggdata viser at reservoaret består av sandstein av god kvalitet, tilsvarende reservoaret i Brage.

– Vi er veldig glade for at sidesteget i Brasse-brønnen har blitt så vellykket. Boringen bekrefter funnet og utbredelsen av reservoaret. Brasse ligger i et av våre kjerneområder, og styrker vår posisjon i denne delen av Nordsjøen. Det ligger også nær eksisterende infrastruktur, sier Helge Hammer, sjef for Faroe Petroleums norske virksomhet, i en pressemelding.

Etablert område
Brasse ligger  ca 13 kilometer sør for Brage-feltet, hvor Faroe Petroleum er medeier med 14,3 prosent, ca 13 kilometer øst for Oseberg Sør-innretningen og ca 13 kilometer sør-øst for Oseberg-plattformen.

Faroe Petroleum er operatør på Brasse med en eierandel på 50 prosent. Hitec Vision-eide Point Resources AS eier den andre halvparten.

Vil bli en av de store
I dag er Faroe Petroleum først og fremst et leteselskap på norsk sokkel.  Tidligere har selskapet hatt som strategi å selge seg ut når de store investeringsforpliktelsene og kontraktsinngåelsene nærmer, men toppsjefen i selskapet var tidligere i år klar på at  målet  er å bli operatør for et større utbyggingsprosjekt.