Studien ser på helikoptersikkerheten offshore i Norge, Storbritannia og Canada i perioden 1999–2015. Den viser at norske oljearbeidere kan være trygge på at sikkerheten er på topp, skriver Aftenbladet.

Men rapporten er for svak, mener blant andre Peter Alexander Hansen, som er koordinerende hovedverneombud i Statoil.

– Studien er preget av at industrien skal leve videre uten for mange hindringer. Jeg mener sikkerhetstanken skulle vært prioritert høyere, sier Hansen, som var til stede da Sintef la fram sine resultater på Sola onsdag.

Fra 2000 til 2016 har det i gjennomsnitt skjedd en alvorlig helikopterhendelse per år samlet sett i landene Norge, Storbritannia og Canada. I denne perioden har det vært 17 alvorlige hendelser. I seks av ulykkene døde mennesker.

Sintef-forsker Tony Kråkenes bekreftet at tiltakene som blir anbefalt for å styrke helikoptersikkerheten ytterligere på norsk sokkel, er farget av at de koster lite å gjennomføre.
Smal rapport
Arne Roland, direktør i CHC Helikopter Service, vil ikke si at rapporten er styrt, men sier at Sintef ikke har gått veldig bredt til verks i arbeidet. Han savner blant annet en bredere involvering fra helikopterselskapene. Tidligere har snutid for helikopter og pengestraff for forsinkelser vært noen moment som er trukket fram i debatten om helikoptersikkerhet og kostnadskutt fra operatørenes side.

I Sintef-gjennomgangen var det imidlertid ingen sammenheng mellom ulykkesårsaker og anbefalinger som ble foreslått, noe Roland stusser over.

– Generelt savner jeg en bedre gjennomgang av hvordan økonomiske forhold som snutid, kontraktslengder og oppsigelsestid eventuelt påvirker helikoptersikkerheten, sier Roland.
Avviser styrt rapport
På pressekonferansen ble det antydet fra flere hold at oljeselskapene som bestilte studien, kan ha lagt føringer blant annet for at eventuelle tiltak og anbefalinger ikke skulle koste for mye. Dette avviser Norsk olje og gass.

– Det fine er at dette er en uavhengig studie. Det er Sintef som kommer med anbefalinger og vi har ikke hatt påvirkning på anbefalingene. Vi har foreslått 100 tiltak og så har de kommet med anbefalingene, sier Erik Hamremoen som leder den luftfartsfaglig ekspertgruppen i bransjeforeningen Norsk olje og gass. Han er også ansvarlig for flysikkerheten i Statoil.

Les hele saken på aftenbladet.no.